Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kathleen Krekels op 17 januari 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Het M-decreet staat vandaag in het middelpunt van het onderwijsnieuws. Dat komt door een rapport waar diverse kranten inzage in kregen. Het betreft een stand van zaken over de opstart van het ondersteuningsmodel. De slotbeschouwingen zijn bijzonder kritisch. Vlaams parlementslid Kathleen Krekels (N …

Door Kathleen Krekels op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Taalbeleid

De Vlaamse regering investeert volop in de begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Vervolgschoolcoaches zijn essentieel in dat traject. “De effecten daarvan zijn niet te onderschatten,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels die het monitoringrapport bestudeerde. Vervolgschoolcoaches “Wij …

Door Kathleen Krekels op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: M-decreet, Planlast

Op woensdag 10 januari 2018 slaan 20 leerlingenbegeleiders uit secundaire Vlaamse scholen alarm over het M-decreet in een artikel in Knack. Vlaams parlementslid Kathleen Krekels bracht hun bezorgdheden diezelfde dag naar het Vlaams parlement. “We moeten zo snel mogelijk zicht krijgen op de …

Door Kathleen Krekels op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Planlast

Op 20 en 21 december werden in het halfrond van het Vlaams Parlement de besprekingen over de begroting gehouden. Vlaams parlementslid en onderwijscommissaris Kathleen Krekels zoomde tijdens de besprekingen in op drie aspecten: het ondersteuningsmodel en het M-decreet, de zorg voor hoogbegaafden en …

Door Kathleen Krekels op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Eindtermen, Hervorming Secundair Onderwijs, STEM-onderwijs

De waardering voor technische en beroepsrichtingen moet beter! Dat stelt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels naar aanleiding van een interuniversitair onderzoek dat peilde naar de overstap die leerlingen van het basis naar het secundair onderwijs maken. “Een positieve keuze voor technische en …

Door Kathleen Krekels op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Lerarenloopbaan, Planlast

Gemiddeld houdt een startende directeur basisonderwijs het welgeteld twee jaar vol! Reden genoeg om aan de alarmbel te trekken, vindt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels. “Het directeurschap houdt een grote verantwoordelijkheid in. Maar dan moet er ook ruimte zijn om de taken die daarmee gepaard …