Agenda

Bent u benieuwd hoe de algemene agenda van Kathleen Krekels eruit ziet? Hieronder vindt u een overzicht van haar belangrijkste activiteiten:

 • Maandagen staan geheel in het teken van de gemeente Schilde – ’s-Gravenwezel. In de voormiddag plant Kathleen contactmomenten in met de diensthoofden om de gemaakte afspraken goed op te volgen. Elke maandagnamiddag gaat Kathleen naar het college van burgemeester en schepenen.
 • De dinsdagen starten altijd met de fractievergadering van de N-VA in het Vlaams Parlement. In de namiddag wordt er druk overlegd over de agendapunten en grote dossiers van de commissie voor Onderwijs.
 • Woensdagvoormiddag ontvangt Kathleen alle burgers die prangende vragen hebben rond cultuur, toerisme, onderwijs, bibliotheek, communicatie en evenementen tijdens haar spreekuur. In de namiddag zetelt ze in de plenaire vergadering, waar er gedebatteerd wordt over alle hete hangijzers van de actualiteit.
 • Op donderdagen wordt er druk vergaderd in de commissie voor Onderwijs. Er worden vragen gesteld over de onderwijsactualiteit, er worden conceptnota’s voorgesteld en experten uitgenodigd.
 • Vrijdagen houdt Kathleen vrij voor werkbezoeken, overlegmomenten en teamvergaderingen in haar gemeente. 

Week van 23 tot en met 27 oktober: commissiereis naar Denemarken

Maandag 23 oktober

 • uiteenzetting en gedachtewisseling over het Deense onderwijssysteem en de lerarenopleidingen in Denemarken
 • uiteenzetting over het Deense inclusiebeleid voor leerlingen met speciale noden
 • gesprek over de lerarenopleiding met Local Government Denmark
 • gesprek over de lerarenopleiding met University Colleges Denmark
 • gesprek over de lerarenopleiding met The National Union of Upper Secondary Teachers
 • gesprek over de lerarenopleiding met de studentenvereniging van studenten lerarenopleiding

Dinsdag 24 oktober

 • bezoek aan University College Absalon
 • voorstelling Trekroner Public School
 • practicum en innovatielab: de kloof dichten tussen theorie en praktijk
 • studentenparticipatie in onderzoek en ontwikkeling
 • MOOC's als educatieplatform

Woensdag 25 oktober

 • bezoek aan Gymnasium Ørestadt
 • toelichting Deense beleid bij Ministerie voor Kinderen en Sociale Zaken
 • bezoek gemeente Gladsaxe met als thema 'early childhood education and care'
 • bezoek dagverblijf Kildehuset

Donderdag 26 oktober

 • Lego Education 

Vrijdag 20 oktober

 • toelichting en gedachtewisseling over het onderwijsbeleid