Agenda

Bent u benieuwd hoe de algemene agenda van Kathleen Krekels eruit ziet? Hieronder vindt u een overzicht van haar belangrijkste activiteiten:

 • Maandagen staan geheel in het teken van de gemeente Schilde – ’s-Gravenwezel. In de voormiddag plant Kathleen contactmomenten in met de diensthoofden om de gemaakte afspraken goed op te volgen. Elke maandagnamiddag gaat Kathleen naar het college van burgemeester en schepenen.
 • De dinsdagen starten altijd met de fractievergadering van de N-VA in het Vlaams Parlement. In de namiddag wordt er druk overlegd over de agendapunten en grote dossiers van de commissie voor Onderwijs.
 • Woensdagvoormiddag ontvangt Kathleen alle burgers die prangende vragen hebben rond cultuur, toerisme, onderwijs, bibliotheek, communicatie en evenementen tijdens haar spreekuur. In de namiddag zetelt ze in de plenaire vergadering, waar er gedebatteerd wordt over alle hete hangijzers van de actualiteit.
 • Op donderdagen wordt er druk vergaderd in de commissie voor Onderwijs. Er worden vragen gesteld over de onderwijsactualiteit, er worden conceptnota’s voorgesteld en experten uitgenodigd.
 • Vrijdagen houdt Kathleen vrij voor werkbezoeken, overlegmomenten en teamvergaderingen in haar gemeente. 

Week van 15 tot en met 20 januari

Maandag 15 januari

 • overleg cultuur (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • overleg land van Playsantiën (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • tweewekelijks overleg communicatie (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • hoorzitting (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • college van burgemeester en schepenen (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • gemeenteraad (Schilde - 's-Gravenwezel)

Dinsdag 16 januari

 • fractievergadering
 • intern commissieoverleg onderwijs
 • vast bureau OVSG
 • nieuwjaarsreceptie
 • meerderheidsoverleg
 • bestuursvergadering (Schilde - 's-Gravenwezel)

Woensdag 17 januari

 • spreekuur (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • overleg bibliotheek (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • plenaire vergadering
 • vergadering AB

Donderdag 18 januari

 • commissie onderwijs (voormiddag): resoluties basisonderwijs
 • commissie onderwijs (namiddag): vragen om uitleg 

Vrijdag 19 januari

 • overleg concessie (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • overleg evenementenloket (Schilde - 's-Gravenwezel)
 • nieuwjaarsreceptie N-VA Zandhoven

Zaterdag 20 januari

 • partijraad