Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Vera Celis en Paul Cordy
1146 (2016-2017) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende instrumenten voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jenne De Potter en Kathleen Krekels
893 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Leerlingen met dyslexie - Voorleessoftware

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
108 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de monitoring van en de middelen voor de nieuwe vervolgschoolcoaches

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
510 (2017-2018)

Actuele vraag van Kathleen Krekels aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het M-decreet, naar aanleiding van de noodkreet van twintig leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
151 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis
1446 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over de invoering van twee soorten getuigschriften basisonderwijs

van Elisabeth Meuleman aan minister Hilde Crevits
667 (2017-2018)

Verslag van de gedachtewisseling over de eerste voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

namens Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, verslag door Peter Persyn en Jo De Ro
1436 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2