Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende instrumenten voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jenne De Potter en Kathleen Krekels
893 (2016-2017) nr. 2

Motie tot besluit van het op 8 juni 2016 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Kathleen Krekels
818 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Onderwijs - Heroverstap leerlingen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
621 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Derde graad basisonderwijs - Differentiatie-inspanningen

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
648 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Onderwijs - Peiling burgerzin en burgerschapseducatie

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
655 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het ambt van zorgcoördinator in het zorgbeleid op school

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
14 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de ongelijke behandeling van zwangere juffen kleuter- en lagere school in verband met een mogelijke besmetting met het cytomegalovirus (CMV)

van Steve Vandenberghe aan minister Hilde Crevits
175 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de nieuwe gezonde voedings- en bewegingsdriehoek en het gezondheidsbeleid van de Vlaamse scholen

van Cindy Franssen aan minister Hilde Crevits
156 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2