1 op 5 leerlingen met onderwijstraject op maat behaalt alsnog gewoon diploma

Door Kathleen Krekels op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Een kleine groep leerlingen die, in plaats van het gemeenschappelijk curriculum, een onderwijstraject op maat volgt, slaagt erin op het einde van het schooljaar toch de reguliere studiebekrachtiging te behalen. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Kathleen Krekels, vast lid in de commissie voor Onderwijs, opvroeg bij de onderwijsminister Hilde Crevits.

Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg het M-decreet, maakt het sinds het schooljaar 2015-2016 mogelijk voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften om zich in een gewone school in te schrijven en een individueel aangepast curriculum (IAC) te volgen. Deze leerlingen hoeven de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet te halen. In plaats daarvan krijgen ze leerdoelen op maat, dat op het einde van het schooljaar leidt tot een attest van verworven bekwaamheden.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 volgden in totaal 92 leerlingen les met een individueel aangepast curriculum. Het merendeel van die groep behaalde op het einde van het schooljaar een attest van dat aantoont welke competenties de leerling wel verworven heeft. “Het is opmerkelijk dat 11 van de 92 leerlingen toch nog een gewoon diploma behalen,” zegt Kathleen Krekels. “Dat komt omdat het verslag van deze leerlingen, dat nodig is om een individueel curriculum te kunnen volgen, later tijdens het schooljaar werd opgeheven en vervangen door een gemeenschappelijk curriculum.”

Voor Kathleen Krekels is het een goede zaak dat zoveel mogelijk leerlingen de normale studiebekrachtiging behalen voor wie het kan. “Wel blijft het belangrijk dat een diploma dekt wat de leerling kan. Wanneer blijkt dat een leerling tijdens het schooljaar toch les kan volgen binnen het reguliere traject en curriculum dat leidt tot een gewoon diploma, moet die piste zeker worden gestimuleerd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is