108 aanbevelingen voor onderwijs in coronaresolutie

Door Kathleen Krekels op 16 december 2020

Op woensdag 16 december keurde het parlement 108 aanbevelingen goed om de impact van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels is tevreden dat ze haar steentje kon bijdragen aan de beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse regering.

De aanbevelingen zijn het resultaat van de 13 hoorzittingen met meer dan 50 sprekers in de tijdelijke commissie voor het coronabeleid. Die commissie maakte een evaluatie van de voorbije crisisperiode, trok er de nodige lessen uit voor de toekomst en gaf de eerste aanzetten voor het postcoronatraject. Zo ook de 108 beleidsaanbevelingen voor het beleidsdomein onderwijs. “We hebben de voorbije maanden de diverse actoren van het onderwijs gehoord. Op basis van alle bezorgdheden leggen we kamerbreed deze resolutie door,” zegt Kathleen Krekels. “Ik wil alle mensen bedanken voor hun inbreng.”

Centraal in deze resolutie staat het maximaal openhouden van de scholen. Dat is zo belangrijk voor de toekomst van onze jongeren. “Daarnaast wil ik twee onderwijsvormen, die zich vaak vergeten voelden, extra onder de aandacht brengen omwille van het specifieke karakter,” zegt Kathleen Krekels. Ze stipt daarmee het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en buitengewoon onderwijs aan.

“We hebben bijzondere aandacht voor het buitengewoon onderwijs omwille van de specifieke doelgroep van leerlingen waarvoor aparte draaiboeken en voldoende en efficiënt beschermingsmateriaal een absolute noodzaak zijn,” zegt Kathleen. Ook kunnen we lessen trekken uit de organisatie van het leerlingenvervoer. “Daarnaast moeten we ook rekening houden met de situatie van het deeltijds kunstonderwijs, die een impact ondervinden van de huidige gezondheidscrisis op de inschrijvingen.”

Tot slot staat Kathleen Krekels stil bij de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). “Ze hebben schitterend werk geleverd in het kader van contacttracing. Ze hebben enorm snel moeten schakelen om het virus in het onderwijs op de voet te volgen. We vragen daarom in de aanbevelingen voldoende mankracht voor de CLB’s in het kader van de contactopsporing, continuïteit van de dienstverlening, een uitbreiding van de CLBch@t en aandacht voor de psychosociale gevolgen bij leerlingen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is