27 miljoen euro voor welbevinden op school

Door Kathleen Krekels op 12 mei 2021

Beter leren is beter voelen en beter voelen is beter leren. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) versterkt de komende schooljaren het onderwijsveld en de centra voor leerlingenbegeleiding in het aanpakken van de leerachterstand en het bevorderen van het mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd. “Het hoeft geen betoog dat onze scholieren het hard te verduren hebben gekregen tijdens de coronapandemie. Daarom moeten we echt inzetten op het welbevinden op school. Dat is onlosmakelijk verbonden met goede leerprestaties. Zeker bij de meest kwetsbaren,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels die de discussie tijdens de plenaire vergadering van woensdag 12 mei aanging.

De opeenvolgende lockdownperiodes en de daarmee gepaard gaande gehele of gedeeltelijke schoolsluitingen hebben verregaande repercussies op het leren en het welbevinden van de jongeren. De vragen rond extra begeleiding van leerlingen met een verminderd welbevinden namen dan ook toe bij de CLB’s. Dit terwijl het contactonderzoek heel wat tijd in beslag nam. “We moeten de CLB’s opnieuw de nodige tijd en ruimte geven om hun rol als leerlingenbegeleider op school op te nemen,” zegt Kathleen Krekels.

Ben Weyts kondigde een plan van aanpak aan voor de leerachterstand en het welbevinden. Zo zal er 27 miljoen euro worden uitgetrokken om onder andere de CLB’s te versterken. “Dat is nodig, want het valt te verwachten dat de CLB’s minstens nog even hun opdracht in de coronapandemie zullen moeten verderzetten. Door de extra middelen en concrete acties die het verschil kunnen maken, staat het welbevinden van onze leerlingen hoog op de agenda.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is