66 scholen bieden jongeren uit buitengewoon onderwijs unieke kans op werkervaring

Door Kathleen Krekels op 22 augustus 2017, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, Schilde

Volgend schooljaar treden 66 scholen op als organisator van het project Alternerende Beroepsopleiding (ABO) van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor krijgen jongeren uit het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3 de kans om na de initiële opleiding één jaar een alternerende opleiding te volgen onder het statuut van stagiair. “Een unieke kans om ervaring op te doen op het werkveld,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels die de cijfers opvroeg bij onderwijs minister Hilde Crevits.

Investeringsprioriteit

Het ESF voorziet jaarlijks 350.000 euro voor de alternerende beroepsopleiding. Dit project kadert binnen de investeringsprioriteit van het ESF met het oog op de integratie op de arbeidsmarkt van die jongeren, die geen werk en geen onderwijs of opleiding volgen. Het zijn de jongeren die gevaar lopen om sociaal buitengesloten te raken. “Uniek aan dit project is de persoonlijke benadering van de jongere,” zegt Kathleen Krekels.

Vakmanschap verwerven

De opleiding wil inzetten op de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. En dat dit een meerwaarde is, blijkt ook uit de cijfers. De schoolverlatersstudie toont immers aan dat 9% minder jongeren, met een extra ABO-ervaring, nog werkzoekend is na één jaar. “Een jaar extra in een kwaliteitsvolle leeromgeving geeft deze jongeren de kans om de vereiste competenties voor vakmanschap te verwerven,” zegt Krekels.

Motivatiepremie

Op 1 september 2017 starten de deelnemende jongeren in de alternerende beroepsopleiding. De jongeren ontvangen een motivatiepremie van 500 euro wanneer ze het minimale vereiste urenaantal behalen. Ook de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in de gemeente ’s-Gravenwezel, waar Kathleen Krekels schepen van Onderwijs is, stapt in het project.

Bron: Gazet van Antwerpen, dinsdag 22 augustus 2017, p. 19.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is