Begroting 2019 blaast meer zuurstof in basisonderwijs

Door Kathleen Krekels op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Hoogbegaafdheid, M-decreet, Planlast, Taalbeleid

Ons Vlaams basisonderwijs is van topkwaliteit. Het is het fundament van de schoolcarrières van onze Vlaamse scholieren en verdient dan ook de nodige beleidsmatige en financiële aandacht in de omgang met de uitdagingen van vandaag en morgen. Die zijn gekend: teveel planlast, het M-decreet dat de klassamenstelling van de gemiddelde basisschool diverser maakt, leerkrachten die handen te kort komen, een opvallende stijging van het aantal langdurige afwezigheden bij directeurs, een groot aantal leerlingen dat de Nederlandse taal niet machtig is. “De N-VA is en blijft vragende partij om meer zuurstof in het basisonderwijs te blazen. We zijn dan ook tevreden dat er voor het begrotingsjaar 2019 een investering van 160 miljoen euro wordt gedaan voor de versterking van het basisonderwijs,” zegt  Vlaams parlementslid Kathleen Krekels.

In het begrotingsjaar 2019 gaat er veel aandacht uit naar het basisonderwijs. “En dat is een goede zaak, ook al hadden we sommige strategische keuzes liever anders gezien,” licht Krekels toe. “Zo gaat er veel geld naar lonen wat zeker niet onbelangrijk is, maar voor meer dan 4/5 van de schooldirecteurs niet prioritair is. Prioriteit nummer 1 is wel hoe we de job van directeur draaglijker kunnen maken opdat er minder directeurs bezwijken. Directeurs zijn de spilfiguren in goed draaiende scholen. Directeurs in onze basisscholen zijn duizendpoten: hun takenpakket gaat van personeel begeleiden over veiligheidsplannen uitstippelen tot lesgeven. Het is dan ook goed dat we met deze regering 20 miljoen euro voorzien voor administratieve ondersteuning. Ik wil ons pleidooi herhalen om de middelen prioritair in te zetten op de ondersteuning in administratieve, pedagogische én beleidsmatige taken. Ook moeten we erop blijven toezien dat de papierberg krimpt in plaats van toeneemt.”

Ook leerkrachten kampen met het papieren monster. “We moeten werk maken van een werkbare loopbaan. Onderwijs is er dan wel voor onze leerlingen, maar gebeurt nog altijd door onze leraren. We moeten er te allen tijde voor zorgen dat we enthousiaste leerkrachten voor de klas behouden. Het grote tijdsonderzoek deed de alarmbel nog maar eens rinkelen. De Vlaamse regering voorziet 10 miljoen euro voor de werkdrukverlaging. Die middelen zijn broodnodig in de scholen, op de klasvloer. Ze mogen niet opgaan in structuren die leerkrachten zouden moeten ondersteunen, maar waar ze in de praktijk weinig van merken.”

“Het versterken van de kennis van de onderwijstaal, zeker nu meer leerlingen thuis een andere taal spreken, blijft belangrijk voor de toekomst van de leerlingen en voor de werkbaarheid van de leerkrachten dat leerlingen van het begin van hun schoolcarrière het Nederlands machtig zijn. Dat is de sleutel op de toekomst!”

Voor het M-decreet wordt nu nog eens 7 miljoen voorzien voor extra begeleidingseenheden. Voor de grondige evaluatie van medio 2019 zal het M-decreet constante opvolging en bijsturing vragen.

Tot slot vraagt Kathleen Krekels ook speciale aandacht voor de hoogbegaafde leerlingen, die net zoals kinderen met specifieke onderwijsnoden, ook de nodige aandacht behoeven. “We moeten de kennis over hoogbegaafden bij de leerkrachten versterken, hoogbegaafdheid als specifiek leerlingenkenmerk opnemen en een dragend en gedragen platform ontwikkelen waar alle informatie en materialen kunnen gebundeld en verspreid worden,” besluit ze.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is