Bewust en positief kiezen voor techniek en wetenschap

Door Kathleen Krekels op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Eindtermen, Hervorming Secundair Onderwijs, STEM-onderwijs

De waardering voor technische en beroepsrichtingen moet beter! Dat stelt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels naar aanleiding van een interuniversitair onderzoek dat peilde naar de overstap die leerlingen van het basis naar het secundair onderwijs maken. “Een positieve keuze voor technische en wetenschappelijke richtingen op basis van interesses en talenten begint in het basisonderwijs,” vindt Krekels.

Watervaluitspraken blijken nefast

Het onderzoek stelt letterlijk dat ‘watervaluitspraken nefaste gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen’. De keuze voor aso-richtingen gebeurt nog steeds vanuit de veronderstelling dat de maatschappij dit hoger waardeert. Spreken over de waterval is meegaan met de miskenning van het technisch en beroepsonderwijs. Ook onderwijsminister Hilde Crevits deed een warme oproep om te stoppen met de waterval te voeden.

 

Alles staat of valt met goede oriëntering

“Het is belangrijk dat onze jongeren kiezen voor een studierichting op basis van hun interesses en talenten,” zegt Krekels. “En niet vanuit de veronderstelling dat de maatschappij een richting hoger of lager waardeert. We benadrukken al van bij het begin dat een bewuste keuze voor techniek en wetenschap nodig is. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zo vroeg mogelijk kennis maken met deze vakken.” Kathleen Krekels benadrukte tevens dat die logica zich ook moet doortrekken naar het middelbaar onderwijs. Geen brede eerste graad dus!

Sinds 1 september 2015 is het leerdomein wereldoriëntatie opgesplitst in ‘mens en maatschappij’ en ‘techniek en wetenschap’. Daarmee willen we scholen aanzetten om hun leerlingen bewuster te maken van het belang van techniek en wetenschap. “Tijdens de plenaire zitting van woensdag 6 december 2017 maakte de onderwijsminister bekend dat uit de eerste resultaten van de inspectieverslagen blijkt dat de gunstige beoordelingen zijn gestegen op vlak van wetenschap en techniek. We beginnen dus al te zien dat de opsplitsing zijn vruchten afwerpt!”

Vroeg inzetten op wetenschap en techniek is belangrijk omwille van het groeiende belang van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). “Er is een nijpend tekort aan technische en wetenschappelijke profielen op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel heel goede STEM-richtingen in het tso en bso. Die moeten we promoten,” concludeert Krekels.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is