Burgerschap voor iedereen!

Door Kathleen Krekels op 5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Eindtermen, Levensbeschouwelijke vakken

Het vormen van jongeren tot kritische en zelfstandig denkende burgers is een kerntaak van ons onderwijs. Daarom is burgerschapseducatie een belangrijk onderdeel in het curriculum van onze Vlaamse scholen. Naar aanleiding van de recente peiling over de eindtermen burgerzin bracht Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels het onderwerp ter sprake tijdens de commissievergadering van 5 oktober 2017.

Burgerschap en levensbeschouwing: twee verschillende zaken!

Een aantal partijen gooien het burgerschapsdebat en het debat rond levensbeschouwing graag op een hoop. Kathleen Krekels: “Ik vind het niet correct om de discussie rond de vrijstelling van levensbeschouwelijk onderricht en burgerschap op te stapelen. Ik wil benadrukken dat de twee los van elkaar staan. De N-VA-fractie ijvert al lang voor burgerschap voor élke leerling, dus niet alleen voor de leerlingen die een vrijstelling krijgen voor het levensbeschouwelijk onderricht.”

Burgerschap versterken

In juli werd de peiling over de eindtermen met betrekking tot burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad aso, bso, kso en tso gepubliceerd. Over het algemeen zijn de resultaten goed want 79% tot 84% van de leerlingen behaalt de eindtermen. Het oog van Kathleen viel evenwel op de grote verschillen tussen de onderwijsvormen: “In het beroepsonderwijs behaalt minder dan de helft van de leerlingen de eindtermen voor burgerzin. Dat is zorgwekkend. Factoren zoals kennis van het Nederlands en het cultureel kapitaal spelen een belangrijke rol,” legt Kathleen Krekels uit. “Inzetten op het Nederlands is cruciaal. Daarnaast is het van groot belang om te analyseren op welke andere elementen we moeten inzetten om deze groep te sterken in burgerschapszin.”

Nog teveel een eiland

Opvoeden tot burgerschap staat vandaag in de vakoverschrijdende eindtermen. Dat wil zeggen dat scholen slechts een inspanningsverplichting worden opgelegd, en geen resultaatsverplichting. In de praktijk komt het erop neer dat burgerschap wordt gegeven afhankelijk van het initiatief van de individuele leraar. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is