CLB’s sturen 8 keer meer jongeren door naar parket

Door Kathleen Krekels op 25 februari 2021, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding

Tijdens de bespreking van een vraag van Vlaams parlementslid Kathleen Krekels over de CLBch@t en corona-aanpak van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in de commissie onderwijs van donderdag 25 februari 2020 rapporteerde de minister over het fysiek en mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd. “De cijfers zijn ronduit verontrustend,” zegt Kathleen Krekels.

De CLB’s waken over het leerproces van schooljongeren, over hun studie en gezondheid. De CLB’s vervullen tijdens de coronapandemie een bijzondere functie. Ze staan in voor het testen van leerlingen en het contactonderzoek. Ook rapporteren ze over het fysiek en mentaal welzijn van de schooljeugd. “Die cijfers werden voor het eerst toegelicht in de commissie onderwijs,” zegt Kathleen Krekels. “De cijfers leggen een duidelijk probleem bloot.”

De impact van de coronacrisis is groot. Dat leert ons de vergelijking van de referentieperiode september tot januari tussen 2019 en 2020. De CLB’s rapporteren respectievelijk 15.170 en 20.943 gevallen waarin de fysieke integriteit wordt bedreigd. Daarnaast werden in 2019 voor die periode 696 motivatiedocumenten afgeleverd. Dat zijn nota’s die de CLB’s opmaken wanneer ze vinden dat er externe hulp moet worden ingeschakeld. Voor 2020 waren dat er 1.132. Het gaat dus om bijna een verdubbeling.

De grootste stijging vindt evenwel plaats in het aantal dossiers dat werd overgemaakt aan het parket. Voor de referentieperiode van 2019 waren dat er 39, voor 2020 waren dat er 305. Dat zijn er bijna acht keer zoveel. “Ik maak me hierover grote zorgen,” zegt Kathleen. “De bestrijding van de coronacrisis vraagt ingrijpende maatregelen. Maar ook thuis blijven en afstand houden brengen risico’s met zich mee wanneer de thuisomgeving de vijand blijkt te zijn. Het is belangrijk dat de scholen en CLB’s de hand kunnen blijven reiken naar jongeren in nood en tijdig kunnen doorverwijzen naar hulpverlening van het departement Welzijn. De CLB’s vervullen tenslotte een draaischijffunctie.” De minister gaf aan morgen met zijn collegaminister van Welzijn een voorstel te doen op de Vlaamse Regering om in te zetten op het welzijn van jongeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is