Cruciaal om STEM voldoende te promoten in technisch en beroepsonderwijs

Door Kathleen Krekels op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: STEM-onderwijs

De STEM-monitor 2018 schenkt klare wijn over de vooruitgang van het STEM-onderwijs. Jaar na jaar stellen we een positieve evolutie vast, maar die positieve evolutie trekt zich minder door in het technisch en beroeps onderwijs. “Het is cruciaal dat we STEM-richtingen voldoende promoten in het technisch en beroepsonderwijs,” reageert Vlaams parlementslid Kathleen Krekels.

De arbeidsmarkt is sterk vragende partij voor meer jongeren met een technische of exact-wetenschappelijke achtergrond. Daarom verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om via het STEM-actieplan de instroom, doorstroom en uitstroom van scholieren te verhogen in de exact-wetenschappelijke, wiskundige, ingenieurs en technische richtingen en zo de tewerkstelling van deze profielen in de respectievelijke sectoren te doen toenemen. De STEM-monitor rapporteert jaarlijks over de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en studenten in STEM-richtingen.

Uit de STEM-monitor 2018 blijkt dat er nog grote verschillen zijn tussen de onderwijsvormen. “In het bso daalt het aantal leerlingen dat voor STEM kiest. In het technisch onderwijs blijft het aantal behaalde STEM-diploma’s identiek tegenover de nulmeting van 2010-2011,” zegt Krekels. “De minister geeft toe dat er nog meer inspanningen nodig zijn om de STEM meer ingang te doen vinden in het technisch en beroepsonderwijs. Belangrijke daarbij zijn de nieuwe STEM-eindtermen en het systeem van duaal leren om werk te maken van de opwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs.”

Bekijk de vraag om uitleg van Kathleen Krekels hier: 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is