Een (buitengewoon) plekje voor élke leerling

Door Kathleen Krekels op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: M-decreet

Afgelopen weekend klonken er onrustwekkende signalen uit het buitengewoon onderwijs in de regio van Antwerpen. Bijna de helft van de leerlingen zou geen plaats vinden in een school voor buitengewoon onderwijs. “We schrijven in ons regeerakkoord dat excellent onderwijs de belangrijkste hefboom is om elk talent te ontwikkelen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat elke leerling een plaats vindt in ons onderwijs,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels.

Voor het eerst werkte het Antwerpse onderwijs met een online aanmeldingssysteem. Ouders laten daarop weten in welke school of scholen ze hun kind willen inschrijven. Uit die cijfers blijkt nu dat er een groot capaciteitstekort zou zijn in het buitengewoon onderwijs.

De onderwijsminister Ben Weyts stelt vast dat het een goede zaak is dat de cijfers door het aanmeldingssysteem nu al bekend zijn. Tijdens de plenaire vergadering van 10 juni 2020 laat hij weten dat hij het capaciteitsprobleem in kaart brengt. Het is immers nodig om nog een aantal zaken uit te klaren, bijvoorbeeld of er dubbele inschrijvingen zijn. De kans bestaat immers dat ouders hun kind twee keer inschrijven om er zeker van te zijn dat ze in één school terecht kunnen. “Het is een goede zaak dat de minister de koe bij de horens vat en oplossingen op korte én lange termijn voorstelt,” zegt Kathleen Krekels.

Er wordt meer dan ooit geïnvesteerd in ons Vlaams onderwijs. Daar vallen ook extra investeringen in ondersteuning onder. Zo zal er 30 miljoen euro extra worden vrijgemaakt voor de ondersteuningsnetwerken en 23 miljoen voor leerlingbegeleiders in het basisonderwijs, zodat de leraar zijn handen vrij heeft om les te geven. Daarnaast wordt er op korte termijn een oplossing gezocht in huursubsidies en middelen voor containerklassen zodat er snel extra klassen kunnen worden gecreëerd. In heel deze regeerperiode zal er 3 miljard worden voorzien in schoolinfrastructuur. Dat is 500 miljoen meer dan de vorige regeerperiode, en die had al extra geïnvesteerd.

De waarde en de noodzaak van ons buitengewoon onderwijs werd pas nog bevestigd door een evaluatie van de ondersteuningsnetwerken. “We moeten ons buitengewoon onderwijs naar waarde blijven schatten en iedereen een plaats geven die daar nood aan heeft. Kwaliteitsvol onderwijs is immers de belangrijkste hefboom om elk talent te ontwikkelen. Voor veel kinderen met speciale onderwijsnoden blijft het buitengewoon onderwijs dan ook de meest geschikte plaats om leerlingen met zorgnoden te begeleiden en hun talenten te ontplooien,” besluit Kathleen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is