Goed nieuws voor de vervolgschool-coaching!

Door Kathleen Krekels op 1 september 2016, over deze onderwerpen: Taalbeleid

Goed nieuws voor de leerlingen die onthaalonderwijs volgen! Vanaf 1 september 2016 worden er meer middelen vrijgemaakt voor de specifieke uren-leraar onthaalonderwijs met betrekking tot vervolgschool-coaching. De vervolgschool-coaches ondersteunen anderstalige nieuwkomers bij de overstap naar de studierichting van hun keuze nadat ze een jaar onthaalonderwijs hebben gevolgd.

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is een van de stokpaardjes van de N-VA inzake onderwijs. Onderwijs moet vanaf de kleuterklas tot het einde van de schoolcarrière inzetten op een goede beheersing van het Nederlands. Voor elke leerling is de kennis van het Nederlands broodnodig om kansen te vrijwaren op de arbeidsmarkt. We stellen vast dat de OKAN-leerkrachten met veel enthousiasme lesgeven en met grote zorg omgaan met de anderstalige nieuwkomers. “OKAN-leerkrachten leveren puik werk. Ze zetten alles op alles in om anderstalige nieuwkomers alle kansen te garanderen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels.

“Onthaalonderwijs werpt zijn vruchten af. Even belangrijk is evenwel het vervolgonderwijs,” zegt Krekels. Voor de begeleiding van de vervolgschool-coaching van de OKAN-leerlingen kon er nog een tandje bijgestoken worden. Daarom trok Kathleen Krekels in april 2016 aan de alarmbel van het onthaalonderwijs. Een aantal vervolgschool-coaches slaagt er niet in de taken te vervullen omdat de uren-leraar verdeeld worden over verschillende vestigingsplaatsen. Dat bleek uit het verslag van de Onderwijsinspectie. Daarom vroeg Kathleen Krekels in de plenaire vergadering om het systeem van de toewijzing van de vervolgschool-coaching uit te breiden. In de nieuwe regelgeving blijkt dat dit nu ook effectief zal gebeuren. Bovendien wordt de opdracht van de vervolgschool-coach versterkt. Er wordt voorzien in expertiseopbouw en er wordt voorzien in een goede doorstroming van leerlingeninformatie zodat de expertiseoverdracht in het vervolgonderwijs gegarandeerd is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is