Het water komt tot de lippen van schooldirecteurs basisonderwijs

Door Kathleen Krekels op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Lerarenloopbaan, Planlast

Gemiddeld houdt een startende directeur basisonderwijs het welgeteld twee jaar vol! Reden genoeg om aan de alarmbel te trekken, vindt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels. “Het directeurschap houdt een grote verantwoordelijkheid in. Maar dan moet er ook ruimte zijn om de taken die daarmee gepaard gaan optimaal in te vullen.”

Een team aansturen, het schoolbeleid ontwikkelen en uitvoeren, de kwaliteit van de school bewaken, ingewikkelde onderwijsregelgeving opvolgen, de boekhouding, gesprekken voeren met ouders,… Het is slechts een greep uit het takenpallet van de directeur! Om nog maar te zwijgen van alle ambulante taken die een directeur in zijn schoot krijgt geworpen: de omgang met niet-Nederlandstaligen, inspringen voor een zieke zorgcoördinator of leerkracht, enzovoort. “Op den duur blijft er geen tijd meer over voor de kerntaken van de schooldirecteur,” zegt Krekels die het gebrek aan ondersteuning al meermaals ter sprake bracht.

Kathleen Krekels vraagt al sinds het begin van deze legislatuur voor meer en betere ondersteuning. Begin dit jaar brak Krekels nog een lans voor concrete maatregelen. “Die maatregelen moeten zich rechtstreeks vertalen in ondersteuning voor de directeurs toe en niet ergens gaan zweven op het niveau van de koepels. Dat beantwoordt aan een al lang gevraagde eis. Heel wat onderzoeken, zoals dat van de OESO en het Rekenhof, bevestigen dat die vraag zeker niet ongeoorloofd is.” Ook de vermindering van de planlast is een belangrijke kwestie: “Gerichte maatregelen om de planlast weg te nemen op de werkvloer blijven nog altijd uit. Die zijn nochtans nodig omdat directeurs zich prioritair kunnen bezighouden met hun kernopdrachten.”

Krekels besluit: “Schooldirecties hebben tot slot een belangrijke impact op de kwaliteit van het onderwijs. We hebben er dan ook alles bij te winnen om in de eerste plaats een betere ondersteuning te voorzien. Dat is noodzakelijk om goede en gemotiveerde directeurs aan te werven én te behouden.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is