Inclusief onderwijs door een realistische bril

Door Kathleen Krekels op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Op 13 november is een vonnis – waarbij een school veroordeeld wordt omdat ze geen plaats meer kon geven aan een leerling met het syndroom van Down – voorwerp van het onderwijsnieuws. Tijdens het plenair vragenuurtje in het Vlaams parlement drukte Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels haar bezorgdheid uit. “We moeten er vooral over waken dat we scholen nu niet onrechtstreeks opzadelen met een enorme bewijslast,” zegt ze.

 

Ontbindende voorwaarde

Het inschrijvingsrecht is een recht en geen plicht. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen zich inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. Voor leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs gebeurt die inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Wanneer de school voor gewoon onderwijs aanpassingen moet doen die onredelijk zijn, dan kan de inschrijving worden ontbonden. Dat gebeurt steeds in goed overleg en met de beste bedoelingen voor het kind. “Dat is dan ook wat we met het M-decreet ambiëren, elk kind op de juiste plaats,” zegt Kathleen Krekels. “Bij elke afweging geldt onverkort: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het nodig is. We moeten daarbij realistisch zijn. Wat Unia ook moge beweren, sommige leerlingen worden beter ondersteund in het buitengewoon onderwijs.”

 

Vertrouw op de deskundigheid van scholen

Het is de eerste keer dat er zo’n vonnis wordt geveld. Scholen voelen nu de druk op hun schouders om hun inclusief beleid te verantwoorden. “Dit vonnis mag geen dreigende vergroting van de papierberg in de vorm van bewijslast worden,” stelt Krekels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is