De uitrol van het M-decreet wordt van nabij opgevolgd!

Door Kathleen Krekels op 18 maart 2015, over deze onderwerpen: M. Decreet
M-decreet tijdens plenaire vergadering

Kathleen Krekels, die voor haar partij de N-VA de uitrol het M-decreet opvolgt, blijft ervoor zorgen dat de minister van onderwijs H. Crevits het M-decreet op de juiste manier uitvoert.

 

 

 

 

 

Nadat ze reeds vroeger  in deze legislatuur zowel tijdens de plenaire vergadering als tijdens de onderwijscommissie enkele malen was tussengekomen bij het M-decreet en op 10 december 2014 al een actualiteitsvraag stelde aan de minister van onderwijs, zorgde ze er ook nu weer voor dat de minister een tandje moet bijsteken bij de uitvoering van het M-decreet en bij het geruststellen van de ouders en de mensen op de werkvloer.

Op zaterdag 14 maart en zondag 15 maart 2015 lazen we op de site van Het Laatste Nieuws en in De Zondag dat de minister het M-decreet wil bijsturen in functie van het verschuiven van de middelen (waarborgregeling).

In het M-decreet werd een waarborgregeling opgenomen. Volgens het decreet zouden alle middelen die op dit moment naar de 65.000 leerlingen met een beperking gaan in het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, behouden blijven. Op die manier zou de ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel in het gewone als in het buitengewoon onderwijs verzekerd blijven.
Concreet betekent dit dat als er door het M-decreet minder leerlingen naar het buitengewoon onderwijs gaan, de vrijgekomen middelen naar het gewone onderwijs worden overgeheveld. Bij verschuivingen tussen types in het buitengewoon onderwijs kan een deel van de middelen van de waarborgregeling ook in het buitengewoon onderwijs verder aangewend worden.

Volgens de huidige planning van de uitrol van het M-decreet zouden de verdeelsleutels voor de vrijgekomen uren en lestijden tussen gewoon en buitengewoon onderwijs over de verschillende scholen verder worden uitgewerkt, gebaseerd op de februaritelling van 2015 en deze van 2016.

Het gevolg hiervan is dat de scholen van het gewone onderwijs die reeds vanaf 1 september 2015 door het M-decreet met een weliswaar beperkte toename van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geconfronteerd worden, nog geen beroep kunnen doen op  extra middelen via de waarborgregeling. De bezorgdheden op het werkveld met betrekking tot de opstart van het schooljaar 2015-2016 zijn heel groot.

Daarom vroeg K. Krekels tijdens het vragenuurtje in het parlement duidelijkheid aan de minister van onderwijs omtrent de waarborgregeling voor het volgende schooljaar en meer bepaald of op basis van de februaritelling van 2015 de enveloppefinanciering van de waarborgregeling toch al gedeeltelijk kan gebeuren.

De krantenartikelen en het radioprogramma Hautekiet over Flo, een meisje met een beperking dat volgens haar ouders het best naar het buitengewoon onderwijs zou gaan, maar hier geen verslag van het CLB voor krijgt, bracht Kathleen Krekels er ook toe om de minister hier een standpunt over te laten innemen.

s.w.

Het verloop van het debat is te volgen op onderstaande video of uitgeschreven bij parlementair werk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is