Kathleen Krekels moedigt planlastvermindering in dossier scholenbouw aan

Door Kathleen Krekels op 9 oktober 2015

Op 8 oktober kwam Kathleen Krekels tussen na een toelichting van minister Crevits over de conceptnota scholenbouw. Daarin werden allerlei actiepunten aangehaald bij de verschillende strategische en operationele doelstellingen. Een van die strategische doelstellingen luidt dat er rekening gehouden zal worden met de bestaande regelgeving en het vermijden van onnodige planlast. In een andere operationele doelstelling wordt de aandacht gevestigd op het efficiënt behandelen van schooldossiers. De planlast in de vorm van bouwdossiervorming is een vaak aangehaalde reden voor het op zich laten wachten van renovaties van schoolgebouwen. Dat kwam reeds tot uiting in het rapport rond planlast.

“Het is een positief gegeven dat er aandacht besteed wordt aan de deregulering en planlastvermindering in het masterplan scholenbouw. Ik ben blij dat de minister hiermee rekening houdt.” Kathleen ziet er nauwgezet op toe dat er zoveel mogelijk in werking wordt gesteld om de planlast in het onderwijs drastisch te verminderen. Begin maart dit jaar vestigde ze nog de aandacht op de druk op directiefuncties. “In het dossier scholenbouw moet de haalbaarheid en draagkracht van projecten goed opgevolgd worden. Zeker voor directies is het geen evidentie om mee te stappen in een scholenbouwproject.” Het is voor Kathleen belangrijk dat de ‘ontzorging’ van de directie maximaal bewaarheid wordt. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is