Kathleen Krekels (N-VA) vraagt snel duidelijkheid over decreet leerlingenbegeleiding

Door Kathleen Krekels op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Met het M-decreet krijgen scholen meer zorgvragen voorgeschoteld. De leerlingenbegeleiding krijgt een steeds belangrijkere rol te vervullen. Toch is er nog veel onduidelijkheid over hoe de toekomstige begeleiding van leerlingen eruit moet zien. Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels vroeg daarom een stand van zaken op. Onderwijsminister Hilde Crevits was het met haar eens dat er snel meer duidelijkheid moet komen.

“Jaarlijks bereiken 6 op de 10 kinderen tussen 2,5 jaar en 18 jaar de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB),” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. Dat blijkt uit het recentste jaarverslag. Elke leerling heeft het recht op een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, maar die staat steeds meer onder druk door oude en nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Zo treedt de psychosociale begeleiding van kinderen en jongeren meer op de voorgrond. Het M-decreet heeft een directe impact op de zorgopdrachten waarvoor school en CLB instaan. “De vraag werpt zich dan ook op wie wat doet in heel het zorgverhaal,” zegt Krekels.

De CLB’s vragen al lang om die opdrachten te herbekijken en de rollen en taken binnen de leerlingenbegeleiding scherp te stellen. De reorganisatie van de leerlingenbegeleiding is geen eiland op zich, maar hangt nauw samen met de herziening van het gon en ion, de uitrol van het M-decreet, de uitrol en modernisering van het secundair onderwijs enzovoort.

De hervorming van de leerlingenbegeleiding is opgenomen als belangrijke beleidsprioriteit. Om tot een gedragen visie te komen, werd de opdracht gegeven om een audit en wetenschappelijke review te organiseren, die in november 2015 werd afgeleverd. Dit alles moet zijn vertaalslag vinden in een nieuwe decreettekst leerlingenbegeleiding. “Wij willen daarin beklemtoond zien dat leerlingenbegeleiding zichtbaarder wordt en zo dicht mogelijk bij de leerling gebeurt,” zegt Kathleen Krekels. De minister kondigde aan dat de decreettekst idealiter in het voorjaar van 2017 klaar zal zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is