Kathleen Krekels pleit tijdens begrotingsdebat voor middelen op de klasvloer

Door Kathleen Krekels op 21 december 2016, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Traditioneel wordt het kalenderjaar afgesloten door het begrotingsdebat in de plenaire zitting. Kernboodschap van het betoog van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels was de inzet van de onderwijsmiddelen op de klasvloer.

Vanuit haar eigen ervaring als zorgcoördinator, focuste Kathleen Krekels in haar tussenkomst op basisonderwijs en de zorg voor elk kind. Anderhalf jaar na de implementatie van het M-decreet maken we verder werk van de inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Deze regering investeert daarvoor 326 miljoen euro aan zorg. We vinden het belangrijk dat de leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning ook terecht kunnen in scholen die hen dat kunnen aanbieden. Met 916,7 miljoen euro blijft de regering investeren in het buitengewoon onderwijs. De N-VA ziet erop toe dat deze middelen zullen terechtkomen waar ze horen: bij leerling én leraar. Wij zeggen resoluut ‘ja’ tegen het rugzakje voor de leerling en ondersteuning voor de leerkracht. We mogen daarbij niet vergeten dat we leraren ook de ruimte geven om voldoende aandacht te besteden aan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Wat betreft basisonderwijs onderstreepte Kathleen de noden van de directeurs in het basisonderwijs.

 

Herbekijk de tussenkomst hier:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is