Leertekort na lockdown tot een minimum beperken op een werkbare en veilige manier

Door Kathleen Krekels op 29 april 2020

Sinds 16 maart wordt er geen les meer gegeven naar aanleiding van de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Vanaf 18 mei wordt de lockdown voorzichtig losgelaten. “Scholen zijn enthousiast om de organisatorische puzzel te leggen en dat is fantastisch nieuws,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. “Het is belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen dat het leertekort wordt beperkt tot een minimum op een werkbare en veilige manier.”

De draaiboeken die de heropstart van de scholen in goede banen moeten leiden, werden afgeklopt samen met het onderwijsveld. “Voor de haalbaarheid ervan zal er op korte termijn moeten worden voorzien in een uitbreiding van het personeel. Scholen geven immers aan dat het en-en-en-verhaal van fysieke lessen, afstandsleren en opvang niet realistisch is,” zegt Kathleen Krekels. “De scholen vrezen dat ze handen tekort komen wanneer ze zowel extra leerkrachten moeten voorzien om alle klassen te bemannen, opvang te voorzien, afstandsonderwijs te blijven organiseren en dit rekening houdend met het feit dat er minder leerkrachten zullen zijn om op terug te vallen omdat ze tot de risicogroep behoren of uit voorzorg in quarantaine worden geplaatst.”

Om op die bezorgdheden te antwoorden, verfijnde de minister de draaiboeken. Zo wordt er gezocht naar alternatieven voor de opvang, kunnen er in plaats van tien nu veertien leerlingen in één klaslokaal les krijgen. “Daarnaast zouden ook de ondersteuners uit de ondersteuningsnetwerken zouden kunnen worden ingezet om voldoende handen te kunnen voorzien,” voegde Kathleen Krekels als suggestie toe om de uitbreiding van het personeel mogelijk te maken. Samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en studenten uit de lerarenopleiding zal de minister het personeelsbestand verruimen.

Klik hier om alle vragen en antwoorden te bekijken.

https://www.facebook.com/krekelskathleen/videos/1323088524548338/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is