Levensbeschouwelijke symbolen toejuichen in de Gentse scholen is een inbreuk op de neutraliteit in ons onderwijs

Door Kathleen Krekels op 26 juni 2020, over deze onderwerpen: Levensbeschouwelijke vakken

Net nu het Grondwettelijk Hof oordeelt dat een verbod op religieuze tekens gegrond is, mag de hoofddoek van het Gentse stadsbestuur binnenkort in alle scholen. De stad moedigt daarmee kledingsegregatie aan, terwijl neutraliteit en gelijke onderwijskansen juist hoog op de agenda in ons Vlaams onderwijs staan. De afsprakennota van de stad Gent is een fout signaal. Het is immers de klas die een plaats moet zijn waar leerlingen in alle vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leren en groeien.

Neutraliteit

Het negentiende artikel van onze grondwet waarborgt de vrijheid van de godsdienst. Die vrijheid is echter niet absoluut. Ze dicteert alleszins niet dat men zich in alle omstandigheden kan gedragen overeenkomstig de religieuze voorschriften. Evengoed beschermt onze grondwet de vrijheid van onderwijs. En dat geldt voor iedereen. Net daarom is een verbod op het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke kentekens verantwoord. Want zulk verbod wil de overtuigingen van anderen beschermen tegen elke vorm van sociale druk. De vrijheid van onderwijs veronderstelt dus niet alleen een positieve handelingsplicht, maar kan ook resulteren in een verbod van bepaalde uitingen om de vrijheid, de zelfontplooiing en veiligheid van anderen te waarborgen. Vandaar dat scholen autonoom kunnen beslissen of ze levensbeschouwelijke symbolen al dan niet toelaten om de harmonie tussen leerlingen te bewaren of om polarisering te vermijden. De vrijheid van onderwijs gaat immers hand in hand met de autonomie van de scholen.

 

Omgekeerde wereld

Dat de stad Gent op eigen houtje een nieuwe invulling geeft aan het neutraliteitsbegrip, is echt de omgekeerde wereld. De stad maakte samen met de stedelijke scholen een afsprakennota. De officiële lijn in dat afsprakenkader is dat levensbeschouwelijke kentekens worden toegelaten, dus ook hoofddoeken. Dat druist compleet in tegen de geest van de principes van de Vlaamse regering en de recente rechtspraak, die de neutraliteit en gelijke onderwijskansen willen garanderen. Waar het Grondwettelijk Hof oordeelt dat een verbod op levensbeschouwelijke kentekens wel degelijk gegrond is om polarisatie te vermijden, zegt de stad Gent dat een verbod geen plaats heeft in de scholen. En zo wordt het dragen van uiterlijke kentekens aangemoedigd. Je zal maar de directeur zijn die hiertegen ingaat en religieuze tekens niet langer toelaat op school.

 

Fout signaal

We zetten in ons onderwijs volop in op het creëren van leeromgevingen waar iedereen aan kan participeren ongeacht de verschillen op basis van geslacht, religie of afkomst. Net daarom is het een goede zaak dat scholen met een verbod op levensbeschouwelijke kentekens het anders-zijn van leerlingengroepen kunnen voorkomen, dat segregatie op basis van kledij geen plaats heeft. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is