M-decreet: extra handen voor leerkracht, rugzak voor leerling

Door Kathleen Krekels op 14 december 2016, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Bij de goedkeuring van het M-decreet op 12 maart 2014 werd in het begrotingsakkoord van toenmalig minister Muyters duidelijk opgenomen dat het M-decreet geen besparingsmaatregel inhield en dat de niet-gebruikte middelen in het buitengewoon onderwijs zouden worden ingezet om de effecten van de leerlingenverschuivingen op te vangen. Dat resulteerde in een voorlopige waarborgregeling die extra ondersteuning op de klasvloer van het gewoon onderwijs moet garanderen in afwachting van het definitieve ondersteuningsmodel.

 

Middelen op de klasvloer, niet in structuren

We maken ons sterk dat we elke leerling op de juiste plaats willen met de nodige ondersteuning. “De N-VA blijft daarom vasthouden aan het principe ‘gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het moet’ om maximale kansen voor elke leerling te waarborgen,” zegt Kathleen Krekels. Wie kiest voor het gewoon onderwijs, moet dan wel kunnen participeren mits voldoende ondersteuning voor leerling én leraar. De leerkrachten in het gewoon onderwijs vragen om extra handen. Dat blijkt uit de bezorgdheden die afgelopen week in de kranten werden geuit. “Daarom is het zo cruciaal dat de middelen op klasvloer terechtkomen en dat ze efficiënt georganiseerd worden,” vervolgt Krekels. Met het oog op de verdere operationalisering van het M-decreet en de uitwerking van het ondersteuningsmodel (naast de versterking van de huidige GON- en ION-regeling), is het belangrijk dat het M-decreet en de waarborgregeling goed worden opgevolgd.

 

Ja aan het rugzakje

Tegelijkertijd blijft de nood aan individuele begeleiding bestaan. De N-VA schaart zich daarom achter het rugzakprincipe dat instaat voor de financiering van leerlinggebonden begeleiding. “We zijn daarom geen voorstander van systeemondersteuning omdat we vrezen dat de middelen voor de individuele begeleiding dan in dezelfde pot terechtkomen,” verduidelijkt Krekels. Op dit moment krijgen alle leerlingen die er nood aan hebben twee uur individuele begeleiding. Deze ondersteuning op maat willen we zoveel mogelijk waarborgen en versterken. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is