Meer burgerschap

Door Kathleen Krekels op 27 augustus 2016, over deze onderwerpen: Eindtermen

Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels breekt al lang een lans voor meer actief participerend burgerschap op school. Dat burgerschap nu ook echt een prominentere plaats zal krijgen op de schoolbanken vindt Krekels een goede zaak.

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Een vluchtelingen- en klimaatcrisis zijn maar enkele voorbeelden. Wie daarmee geconfronteerd wordt, moet beschikken over de nodige creativiteit en vaardigheden om kritisch naar oplossingen te zoeken. En dat zijn onze jongeren. Jongeren moeten voorbereid worden op hun rol als burger in de samenleving. Deze rol houdt zowel rechten als plichten in. Het is belangrijk dat leerlingen een positief politiek zelfbeeld ontwikkelen en dat ze vertrouwen hebben in hun capaciteiten om politiek te begrijpen en eraan deel te nemen. Dit alles zit vervat in de eindterm rond burgerschapsvorming.

Tot nu toe zit burgerschap vervat in de vakoverschrijdende eindtermen. Dat zijn eindtermen die niet specifiek gebonden zijn aan één vak, maar over de verschillende vakken heen bereikt moeten worden. “Het is daarom niet altijd duidelijk welke leerkracht er werk van maakt. Niemand heeft immers de volle verantwoordelijkheid. En burgerschapszin is onontbeerlijk in de huidige maatschappelijke context,” vindt Krekels. Ze pleitte dan ook om de eindterm centralere plaats toe te bedelen in het onderwijscurriculum.

Er komt eindelijk een doorbraak door de eindterm rond burgerschapsvorming op te nemen onder de vakgebonden eindtermen. Dat liet onderwijsminister Hilde Crevits op zaterdag 27 augustus aan de kranten weten. Zo komt er een resultaatsverplichting bij de eindterm. Dat wil zeggen dat de eindterm wordt toegewezen aan een specifiek vak, zoals geschiedenis of levensbeschouwing. De leerkracht die dat vak geeft, zorgt ervoor dat burgerschapszin in de lessen aan bod komt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is