Meer werkplezier, minder regulitis!

Door Kathleen Krekels op 22 augustus 2016, over deze onderwerpen: Planlast

Een leraar presteert gemiddeld meer dan een 38-urenweek. Slechts iets meer dan een derde gaat naar het lesgeven zelf. Een groot deel van de tijd, die leraren aan hun job besteden, gaat verloren aan een enorme papierberg. Die draagt bij tot een hoge werkdruk en ondergraaft het werkplezier. Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels zet zich daarom sinds het begin van deze legislatuur actief in om het veelkoppig monster, dat de planlast is, aan te pakken.

Planlast, een gekend fenomeen

Het is al langer geweten dat planlast en administratieve rompslomp op de schouders van een leerkracht en directie wegen. Het onderwijs ervaart niet alleen druk vanuit de overheid en vanuit de schoolorganisatie zelf, maar ook vanuit de veranderende samenleving. Men kijkt naar het onderwijs voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Niet zelden ontstaat daardoor een druk om veranderingen in regelgeving om te zetten. Niet alleen de samenleving, maar ook ouders en leerlingen worden steeds veeleisender. In het onderwijs vertalen die hoge verwachtingen zich onder meer in een toenemende verantwoordingscultuur.

Regels mogen niet het doel zijn

Regels zijn het middel, niet het doel. Regels zijn nodig om de onderwijskwaliteit en –vrijheid te garanderen, maar vaak schieten ze aan hun doel voorbij. Dan is het tijd om gericht actie te ondernemen. Deze regering maakt eindelijk werk van concrete maatregelen om de planlast in het onderwijs terug te dringen. Met de voorstelling van de operatie Tarra in januari werden alle onderwijsbetrokkenen een spiegel voorgehouden. Ondertussen is de periode van reflectie verstreken en wordt het hoogt tijd voor concrete plannen.

N-VA wil vooral leerkracht minder belasten met planlasten

De N-VA focust daarbij op planlastvermindering bij leerkrachten. Leerkrachten vormen het hart van het onderwijs. Met een leerkracht staat of valt goed onderwijs. Want u herinnert zich wellicht ook wel die ene leerkracht die u telkens weer over de motivatiedrempel trok? Of die leerkracht die u mateloos wist te boeien?

Op vraag van Kathleen Krekels kwam er dan ook een permanent meldpunt waar leerkrachten en directies altijd terecht kunnen wanneer zij een specifieke planlast ervaren. Het idee groeide uit de ideeënbus, een soort digitale brievenbus om klachten en goede praktijkvoorbeelden te signaleren. Die betrokkenheid met de werkvloer is een belangrijke voorwaarde om continue bijsturing mogelijk te maken.

Kathleen Krekels vindt het bovendien belangrijk dat er blijvend op wordt toegezien dat planlasten niet gewoon worden verschoven naar tussenstructuren, waardoor ze nog steeds op het bord van de leerkracht terechtkomen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is