Meer zin in burgerzin

Door Kathleen Krekels op 13 april 2016

Deze week – op 11 en 12 april 2016 – vergaderden de Europese onderwijsministers over hoe het onderwijs een rol kan spelen in de strijd tegen radicalisering. Deze discussie waaide ook over naar het Vlaams parlement. Een centraal thema was hoe we burgerschapszin een meer prominente plaats kunnen geven in het onderwijs. Socialiserende instellingen zoals de scholen hebben immers een belangrijke rol te vervullen in de participatieversterking van onze leerlingen en van onze samenleving in het algemeen.

“Het is nodig om leerlingen uit te nodigen als volwaardige burgers te participeren. Ook moeten we het verantwoordelijkheidsgevoel bij jongeren aanwakkeren”, vindt Kathleen Krekels. De N-VA is al langer vragende partij om in het onderwijs ruimte te creëren om actief participerend burgerschap te promoten en de democratische waarden actief uit te dragen. Kathleen Krekels haalde in haar tussenkomst het internationaal onderzoek (2009) aan waarin vastgesteld werd dat de Vlaamse jongeren buizen voor burgerzin. Ze verwees tevens naar een opiniestuk van Bart De Wever die stelt dat Vlaanderen nood heeft aan een cultuur van sterk burgerschap met een sterke identiteit, gestoeld op de waarden en normen die wij in onze samenleving vooropstellen en die door iedereen gerespecteerd worden.

Op dit moment maakt ‘opvoeding tot burgerzin’ deel uit van de vakoverschrijdende eindtermen, eindtermen die over de verschillende vakken heen bereikt moeten worden. Omdat niet altijd duidelijk is welke leerkracht er werk van maakt, dreigen ze wel eens door de mazen van het net te glippen. En we moeten er juist op toezien dat de eindterm rond burgerschapsvorming een centralere plaats krijgt toebedeeld. Dit is voor Kathleen Krekels een belangrijk mee te nemen punt in de discussie rond de eindtermen.

Dat er bezorgdheden zijn rond de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is een fenomeen dat al geruime tijd bekend is. De discussie is in een stroomversnelling geraakt door de radicaliseringsproblematiek in Vlaanderen, en al zeker na de tragische gebeurtenissen van 22 maart 2016. We mogen er niet van uitgaan dat meer aandacht voor burgerschapsvorming daarin een toverrecept zal zijn, maar het is alvast een stap in de goede richting. 

De tussenkomst van Kathleen Krekels kan u hier herbeluisteren:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is