Mislukt M-decreet en het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs

Door Kathleen Krekels op 6 oktober 2021, over deze onderwerpen: M-decreet

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs neemt toe. En die tendens zet ook het aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs onder drukt. “We ambiëren kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. “Ook kinderen met zorgnoden verdienen kwaliteitsvolle begeleiding. Daarom is het belangrijk om voldoende plaats te voorzien in het buitengewoon onderwijs.”

Meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs

Het Vlaams Regeerakkoord stelt voorop om extra te investeren in schoolgebouwen om het nijpende capaciteitstekort op te vangen. Dat capaciteitstekort groeit ook in het buitengewoon onderwijs omwille van het stijgend aantal leerlingen. Het katholiek onderwijs signaleerde een toename van 5,1% in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van het jaar 2014. “Dit cijfer moet natuurlijk wel tegen een algemene tendens van een toenemende leerlingenpopulatie bekeken worden,” zegt Kathleen Krekels. “Uit de cijfers van het Statistisch Jaarboek kan ik afleiden dat die algemene stijging in het onderwijs 4,17% bedraagt ten opzichte van 2014. De stijging in het buitengewoon onderwijs golft dus mee op een generieke stijging in het onderwijslandschap, maar ze is wel groter.”

 

Mislukt M-decreet

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaken van de grotere stijging in het buitengewoon onderwijs. “Dat heeft voor een groot deel te maken met de mislukking van het M-decreet. Er was onvoldoende ondersteuning voor scholen en leerkrachten van het gewoon onderwijs en de zorg voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften had een impact op de andere leerlingen. Daarmee werd elk draagvlak voor het M-decreet onderuit gehaald en kwam er een terugkeer naar het buitengewoon onderwijs,” zegt Kathleen. “Een ander neveneffect is de overdiagnosticering van leerlingen. Omdat leerkrachten de zorgdiversiteit in hun klas niet kunnen bolwerken, wordt er meer beroep gedaan op de centra voor leerlingenbegeleiding om een verslag te schrijven zodat de leerling naar het buitengewoon onderwijs kan.”

 

Excellent (buitengewoon) onderwijs

Het nieuwe decreet Leersteun beschouwt het buitengewoon onderwijs als een onmisbare en belangrijke poot in het onderwijslandschap. “Dan moeten we ook voldoende plaatsen creëren in scholen voor buitengewoon onderwijs,” zegt Kathleen. “Veel ouders vinden vandaag geen plaats of moeten hun kind ’s morgens vroeg klaarmaken voor een lange busrit naar de geschikte school. Voor veel kinderen blijft het buitengewoon onderwijs het best geschikt om de best mogelijke omkadering te bieden. Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs voor wie het nodig heeft.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts lichtte toe dat er een capaciteitsmonitor komt om een accuraat beeld te krijgen op de capaciteitsnoden. Daarnaast investeert hij drie miljard euro voor infrastructuurwerken in het onderwijs. Om kort op de bal te spelen kende hij afwijkingsuren toe aan scholen met capaciteitsproblemen zodat hoogdringende noden worden opgevangen. Ook gaf hij groen licht voor de oprichting van twee nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs en voor de inrichting van nieuwe programmaties in bestaande scholen. Tot slot zet hij ook in op modulaire units die flexibel kunnen worden opgericht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is