Nog geen systematische psychologische screening bij medisch onderzoek CLB’s

Door Kathleen Krekels op 6 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding

Vlaams parlementslid Kathleen Krekels vraagt om meer duidelijkheid over de invulling van de medische onderzoeken van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) nadat onderwijsminister Hilde Crevits aankondigde het psychologisch welzijnsaspect meer in rekening te brengen. Krekels: “Er is nood aan duidelijkheid over wie wat doet. Er moet een scherpe rolafbakening komen tussen de onderwijs- en welzijnsactoren.”

De bespreking van het decreet leerlingenbegeleiding staat nog op til in de commissie voor onderwijs. Minister van onderwijs Crevits liet in februari al wel een ballonnetje op om de aspecten van het geestelijk en sociaal welzijn mee in rekening te nemen tijdens de medische consulten. “Dat de scholen frequenter geconfronteerd worden met zorgvragen die psychologische begeleiding betreffen, blijkt ook uit het jongste verslag van de CLB’s,” zegt Krekels. “Momenteel wordt in het kader van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding een oefening gemaakt rond de taakverdeling van de CLB’s. Daarin zal ook de nood aan psychologische en/ of psychotherapeutische begeleiding worden meegenomen.”

De medische consulten zijn handige contactmomenten in het kader van preventie en vroegdetectie. Die zijn noodzakelijk om alle leerlingen, ook die uit kwetsbare groepen, te bereiken. In de nieuwe regelgeving zal een opening worden gemaakt om ook andere elementen dan alleen de fysieke ontwikkeling van onze leerlingen op te volgen. Momenteel lopen er pilootprojecten in vijf CLB’s. “Die projecten zullen meer klaarheid scheppen over de haalbaarheid van de psychologische begeleiding in het kader van het medisch onderzoek,” zegt Krekels. Ook voorzien in de pilootprojecten is de verplichting van een eerstelijnspsychologische functie. “Belangrijk daarbij is dat er zeker duidelijkheid komt over de taakverdeling tussen welzijns- en CLB-actoren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is