Onderwijs aan doofblinde jongeren

Door Kathleen Krekels op 13 oktober 2016, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over onderwijs voor doofblinde kinderen vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA) welke speciale aandacht uitgaat naar jongeren met een meervoudige beperking.

Een meervoudige beperking is een wisselwerking tussen twee of meerdere beperkingen. Doofblindheid is daarvan een voorbeeld. Doofblinde jongeren hebben te maken met een (gedeeltelijk) verlies van hun gehoorvermogen en een (gedeeltelijk) verlies van hun gezichtsvermogen. In Vlaanderen worden zo’n 13-tal personen per jaar geregistreerd. Zij komen meestal terecht in een school voor buitengewoon onderwijs type 6 (blinde of slechtziende kinderen) of type 7 (dove of slechthorende kinderen).

“De groep van jongeren met een meervoudige beperking mag niet vergeten,” vindt Kathleen Krekels. Daarom vroeg ze aan onderwijsminister Hilde Crevits om dit in nauw overleg met de welzijnssector  te bekijken en voorstellen te plegen. De minister beloofde dat onderwijs aan doofblinde jongeren een plaats zal krijgen in het overlegproces tussen de minister van Welzijn en de minister van Onderwijs. 

Hieronder kan u de vraag van Kathleen Krekels over doofblindheid in het onderwijs herbekijken:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is