Ook volgend schooljaar banen voorbeeldscholen de weg naar een hoogbegaafdenbeleid

Door Kathleen Krekels op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

De Vlaamse regering zet hoogbegaafdheid voor het eerst op de agenda. Dit naar aanleiding van een resolutie die op het einde van de vorige regeerperiode werd goedgekeurd en waarvan Kathleen Krekels samen met haar collega Kris Van Dijck trekker was. “En dat is nodig. Ongeveer 2 à 3 procent van de Vlamingen en dus ook leerlingen is hoogbegaafd. Die hebben extra uitdaging nodig, net zoals de 2 à 3 procent met zorgnoden die een extra duwtje in de rug nodig hebben,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels.

Afgelopen schooljaar werden negen basisscholen en vier secundaire scholen geselecteerd als voorbeeldschool. Samen met een expertisecentrum van de KU Leuven zullen de scholen hun ervaringen, kennis en expertise in kaart brengen om die nadien Vlaanderenbreed in te zetten. “Elke hoogbegaafde leerling zal daarbij gebaat zijn,” zegt Kathleen Krekels. “Dat moet uiteindelijk de ambitie zijn als we naar een echt inclusief onderwijssysteem willen gaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat hoogbegaafdheid verankerd wordt in het nieuwe leersteundecreet.”

Ook voor het volgend schooljaar zet minister Weyts daar opnieuw een bedrag van 497.200 euro tegenover. Kathleen Krekels: “Dat is een goede zaak. Nog al te vaak glippen hoogbegaafde jongeren door de mazen van het net. Ze vervelen zich doordat er te weinig uitdaging is, of hun gedrag wordt als problematisch ervaren omdat hoogbegaafdheid vaak gepaard gaat met een andere stoornis. Scholen die aandacht besteden aan een stimulerende omgeving voor de sterke eigenschappen van alle jongeren en dus ook hoogbegaafde jongeren, kunnen ervoor zorgen dat de hoogbegaafde leerlingen zich ook optimaal ontwikkelen. We mogen echt geen enkele onderwijskans voor deze doelgroep onbenut laten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is