Opkomen tegen PLANLAST in het onderwijs

Door Kathleen Krekels op 25 maart 2015

Het opkomen tegen planlast staat zeer centraal in het beleid dat deze Vlaamse regering wil voeren:

Het regeerakkoord maakt melding van het rapport ‘ kom op tegen planlast’.

In de septemberverklaring van Minister-President Geert Bourgeois wordt beklemtoond dat de strijd tegen planlast van groot belang is om meer tijd vrij te kunnen maken voor de kern van de onderwijstaak, het lesgeven.

Ook in de beleidsnota voor onderwijs wordt onder de rubriek “de onderwijsinstellingen versterken” het terugdringen van planlast als een belangrijke beleidsprioriteit aangestipt.

 

De studie ‘Kom op tegen planlast’ geeft aanbevelingen op verschillende niveaus: meer professionalisering, werk maken van een HRM-beleid, samenwerking met partners, assertieve houding voor het verbeteren van operationele processen, schoolbestuur als partner van de directeur, aanpak inhoud lerarenopleiding, regeltoets voor nieuwe regelgeving, lastenmonitor voor bestaande regelgeving, barrière tegen toenemende juridisering, één centraal datasysteem, alternatieve financieringsbronnen en vereenvoudigde procedures voor infrastructuur en ga zo maar door.

Naar aanleiding van het startschot van operatie Tarra, met als doel de administratiedruk in het onderwijs te verminderen, werd een eerste maatregel bekend gemaakt. Zo zullen er niet langer waarschuwingsbrieven worden gestuurd naar de ouders met een kind dat te veel spijbelt. Deze maatregel past in een bundel van 11 maatregelen waarmee de irriterende regeldruk voor scholen wordt aangepakt. .

Als we het beroep van leerkracht willen opwaarderen, als we het uitstappen van jonge leerkrachten willen stoppen en als we de functie van directeur willen blijven invullen, moeten de aanbevelingen van dit plan voelbaar zijn door het personeel op alle niveaus. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijspersoneel zelf kan aangeven welke administratieve verplichtingen als irriterend worden ervaren en vervolgens ook zelf oplossingen naar voor kan schuiven. 

In de plenaire vergadering van 25 maart 2015 stelde ik daarom een vraag over de aanpak van planlast aan minister Crevits.

Via onderstaande link kan je de volledige handelingen erop nalezen. Je kan ook het onderstaande filmpje bekijken.

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2014-2015/plen0...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is