Pano-reportage legt uitdagingen basisonderwijs bloot

Door Kathleen Krekels op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, M-decreet, Planlast, Taalbeleid

De Pano-reportage van gisterenavond op één legde de pijnpunten van ons basisonderwijs pijnlijk bloot: het M-decreet is in de praktijk niet werkbaar, het papieren monster slorpt te veel tijd van leerkrachten op en directies staan er alleen voor.  “We erkennen de uitdagingen en moeilijkheden van leerkrachten en directeurs in het basisonderwijs", zeggen de N-VA-onderwijscommissarissen Kathleen Krekels en Koen Daniëls. “Maar met enkel extra geld, zullen we die uitdagingen niet beter aankunnen. Het verschil moeten we maken door ervoor te zorgen dat meer mensen en middelen in de klas en de school terechtkomen.”

Het Vlaams onderwijs is geen goedkoop onderwijs. “Maar jammer genoeg worden middelen en personeel onvoldoende ingezet in de scholen zelf. Een groot deel gaat op in tussenstructuren,” zegt Koen Daniëls. “Die structuren zouden de mensen in de klas en school moeten ondersteunen, maar de leerkrachten merken er weinig van, behalve dan in de vorm van de extra planlast die op hen neerdaalt.  Of in de vorm van adviezen die de wenkbrauwen doen fronsen, zoals we recent mochten ervaren met het advies over de aanpak van anderstalige leerlingen. Als we willen zorgen voor een werkbare onderwijsloopbaan, moeten  de middelen en personeel ingezet worden op de klasvloer zelf."

Daniëls wijst ook op het belang van de kennis van het Nederlands. “De Vlaamse basisscholen worden geconfronteerd met een groot aantal leerlingen dat de Nederlandse taal niet machtig is. Ze vormen een uitdaging die er voor de leerkrachten nog eens bij komt. Daarom zijn taalbaden zo belangrijk, net als andere initiatieven die kinderen het Nederlands zo snel mogelijk bijbrengen.”

“We zien ook dat het kleuteronderwijs maar voor twee derde van de kleuters werkingsmiddelen ontvangt. Dat mag voor de N-VA worden opgetrokken, maar dan wel op de voorwaarde dat de middelen 100% in de school blijven”, vervolgt Daniëls.

Kathleen Krekels van haar kant wijst op de moeilijkheden bij de uitvoering van het M-decreet. Voor een grondige evaluatie van het ondersteuningsmodel en het M-decreet is het nog wachten tot september. Maar nu al is duidelijk dat het M-decreet bijgestuurd zal moeten worden. “Kinderen gaan bij voorkeur naar het gewoon onderwijs als het kan en naar het buitengewoon onderwijs als het nodig is,” vindt Kathleen Krekels. “Als we leerkrachten meer met lesgeven en met leerlingen bezig willen laten zijn, moet ook de papierberg dringend krimpen.”

Krekels en Daniëls besluiten: “Tot slot moeten we ook oog hebben voor de directeurs. De directeur is de organisator en spilfiguur van de school. Om dit waar te kunnen maken vragen de directeurs om meer ondersteuning en niet om meer loon. Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden en koepels daar niet voor gepleit hebben.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is