Project hoogbegaafdheid halfweg, en nu?

Door Kathleen Krekels op 15 september 2021, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

Dertien scholen en een expertisecentrum leggen de fundamenten van een toekomstig hoogbegaafdenbeleid. Dat is nodig want de problematiek van hoogbegaafdheid blijft nog te veel onder de radar, ook al is twee à drie procent van de Vlamingen hoogbegaafd. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen, die willen inzetten op de uitbouw van een hoogbegaafdenbeleid, zich aanmelden voor een lerend netwerk. Daarmee zullen de eerste praktijken al verspreid en geïmplementeerd worden.

De Vlaamse regering zet hoogbegaafdheid hoog op de agenda. Dit naar aanleiding van een resolutie op initiatief van Kathleen Krekels, die in de vorige regeerperiode unaniem werd goedgekeurd. Een concrete actie die daaruit voortvloeit, is het project waarbij voorbeeldscholen en een expertisecentrum werken aan expertise-opbouw inzake hoogbegaafdheid. Het eerste projectjaar loopt op 31 oktober op zijn einde, maar wordt meteen opgevolgd door een tweede projectjaar. Voor deze actie wordt twee keer 497.200 euro vrijgemaakt. De resultaten moeten leiden tot bijsturingen in de regelgeving en praktijken die in alle scholen in Vlaanderen kunnen worden toegepast.

Na een jaar opgedane ervaringen en kennis zullen de ‘ankerscholen’ de effectieve praktijken alvast verspreiden naar andere scholen die een beleid en praktijk voor cognitief sterke leerlingen willen opzetten of verder ontwikkelen. Vanaf 1 september zullen de ankerscholen de deelnemende scholen bij het lerend netwerk informeren, ondersteunen en coachen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten zitten één of twee ankerscholen samen met een vaste groep van geïnteresseerde scholen om vragen te beantwoorden, kennis te vergroten en goede praktijkvoorbeelden te delen.

Het werk van de ankerscholen en het expertisecentrum vormt een belangrijke stap in de professionalisering van scholen op vlak van de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen. De bedoeling is dat die expertise als een olievlek uitdeint over alle scholen in Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is