STEM geëvalueerd

Door Kathleen Krekels op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: STEM-onderwijs

We zijn halfweg de termijn van het STEM-actieplan. Het vierletterwoord STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Met het actieplan wil de Vlaamse Regering erop toezien dat het structureel tekort aan technische en exact-wetenschappelijke profielen op de arbeidsmarkt via specifieke maatregelen wordt aangepakt. Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA) volgt het dossier op de voet op.

Sterke STEM in bso en tso!

Veel technische en beroepsscholen kampen met concurrentie uit het aso. “Het is belangrijk dat STEM-richtingen voldoende worden gepromoot in het bso en tso,” vindt Kathleen Krekels. Ze vroeg in de commissie voor onderwijs van 29 september 2016 dan ook aan de minister welke maatregelen ze nog wil nemen om de STEM-richtingen in het bso en tso meer in de verf te zetten.

STEM monitoren en waakzaam blijven

De laatste update van de STEM-monitor in juni 2016 laat ons toe te besluiten dat er al positieve evoluties geboekt zijn voor de instroom van het aantal leerlingen in STEM-richtingen. De minister was het met mij eens dat er nog veel werk aan de winkel is en dat we dit goed moeten blijven monitoren. “Zeker voor wat betreft het aandeel meisjes en doelgroepjongeren,” zegt Krekels. “We zien dat het aantal STEM-leerlingen in tso en bso in globo stijgt, wat een goede zaak is, maar dat het aandeel meisjes stagneert of zelfs daalt. Er kan dus nog een tandje bijgestoken worden.”

Geen lege doos

Het STEM-kader dat een jaar geleden werd voorgesteld, is een leidraad voor wat STEM moet inhouden. Het gemeenschappelijk referentiepunt moet een houvast bieden aan leerkrachten en directeurs over hoe ze STEM in hun school een plaats kunnen geven. “We zien dat veel scholen al een gevarieerd STEM-aanbod aanbieden,” zegt Krekels. “Maar we blijven toezien op de kwaliteit van het aanbod. Een STEM-richting moet de STEM-lading ook dekken.”

 

U kan het verslag hier of in de bijlage nalezen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is