Studiedag implementatie van het M-decreet.

Door Kathleen Krekels op 14 november 2014

Op vrijdag 14 november volgde Kathleen Krekels een studiedag over de implementatie van het M-decreet.

Dit decreet staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het is er gekomen om meer op inclusief onderwijs in te zetten. Uit studies was immers gebleken dat België in vergelijking met andere Europese landen relatief veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften telt en dat deze leerlingen ook meer dan elders in aparte scholen les volgen.

Dit M-decreet zorgt voor heel wat onrust in zowel het gewone als in het buitengewone onderwijs. Kinderen zullen immers enkel nog met een speciaal attest kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs en gewone scholen zijn verplicht om elke leerling in te schrijven. Ze moeten bewijzen dat ze alle redelijke aanpassingen hebben genomen om de leerling met speciale onderwijsbehoeften op te vangen.

In het buitengewone onderwijs verdwijnen type 1 en type 8 en komen er een type basisaanbod en type 9, voor kinderen met autismespectrum, bij.

Zorg en zo ook het M-decreet dat hiermee verbonden is, liggen Kathleen na aan het hart en ze volgt in de commissie onderwijs dan ook dit thema van nabij op!

Het decreet zelf, kent Kathleen, maar deze studiedag was vooral nuttig om de bezorgdheden die er op de werkvloer aanwezig zijn, mee te nemen naar de commissie onderwijs. Daar zal ze ze voorleggen aan de minister om zo meer duidelijkheid te creëren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is