Succesvol met een handicap naar school

Door Kathleen Krekels op 3 december 2016, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

 

Op 3 december is het Internationale dag voor personen met een handicap. Voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA), die zich in de onderwijscommissie buigt over alle dossiers die met zorg te maken hebben, is dat de gelegenheid bij uitstek om speciale aandacht voor deze groep te vestigen. “Elk kind op de juiste plaats en met maximale kansen,” is haar streefdoel.

 

Voor de N-VA telt élke Vlaming. Als gemeenschapspartij streeft de N-VA naar een Vlaanderen waar álle burgers hun plaats vinden. Personen met een handicap worden in dat Vlaanderen goed opgevangen op alle levensdomeinen. Onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van. “In dat onderwijslandschap houden we rekening met de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen, ook die van leerlingen met een handicap“, daar ziet Kathleen Krekels nauw op toe.

 

Leerplichtonderwijs

Onderwijs is ook voor personen met een handicap een basisrecht. In het gewoon onderwijs zorgen we ervoor dat we deze leerlingen met ondersteuning vanuit de waarborg-, GON-, en ION-werking blijven helpen. Speciale onderwijsmiddelen, zoals boeken in braille of aangepaste tafels en stoelen vergemakkelijken net zoals de mogelijkheid op persoonlijke assistentie de toegang tot de klas. We garanderen dat wie nood heeft aan buitengewoon onderwijs, er ook echt een plaats krijgt. Soms is het aanbieden van specifiek onderwijs voor personen met een handicap precies de manier om het recht op onderwijs te garanderen omwille van de aanwezige expertise van paramedici zoals kinesisten, logopedisten,… Ook in het deeltijds kunstonderwijs geven we voldoende kansen om een degelijke kunstopleiding te volgen.

 

Hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs ligt de nadruk op de uitbouw van een sterk kwaliteitsbeleid. Elke instelling moet een efficiënt beleid ontwikkelen om tegemoet te komen aan de noden van studenten met een handicap. Een goede begeleiding van personen met een handicap begint al vóór de studies. Het is dan ook belangrijk om te investeren in een goed oriënteringstraject. Mobiliteit van studenten met een functiebeperking moedigen we aan. Het is belangrijk dat tegen 2020 de vooropgestelde normen worden behaald van het aantal studenten – ook die met een handicap – die een internationale ervaring kunnen genieten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is