Vervolgschoolcoaching is effectief, wel blijven waken over correcte inzet middelen

Door Kathleen Krekels op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Taalbeleid

De Vlaamse regering investeert volop in de begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Vervolgschoolcoaches zijn essentieel in dat traject. “De effecten daarvan zijn niet te onderschatten,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels die het monitoringrapport bestudeerde.

Vervolgschoolcoaches

“Wij vinden het van ontzettend groot belang dat anderstalige nieuwkomers zo snel mogelijk de onderwijstaal, het Nederlands, machtig worden. Daarom biedt Vlaanderen onthaalonderwijs aan. In de onthaalklas krijgen anderstalige nieuwkomers gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Om de overstap goed te begeleiden, kunnen scholen beroep doen op vervolgschoolcoaches,” legt Krekels uit. Vervolgschoolcoaches begeleiden anderstalige nieuwkomers bij hun overgang van de onthaalklas naar het secundair onderwijs en delen hun expertise met de school waarin de gewezen anderstalige nieuwkomer terechtkomt.

 

Vervolgschoolcoaches doen ertoe

Het rapport stelt een aantal positieve effecten vast van de vervolgschoolcoaches. De drie grootste betreffen een intensievere opvolging van alle gewezen anderstalige nieuwkomers, verhoogde slaagkansen en een verhoogd welbevinden. “Uit de cijfers blijkt dat de inzet van vervolgschoolcoaches wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Ze hebben een gunstige invloed op gewezen anderstalige nieuwkomers en de scholen,” zegt Krekels. 

 

Bron: Monitoringrapport vernieuwde regelgeving vervolgschoolcoaches, p. 14.

 

Blijven toezien op efficiënte inzet van de middelen

De regeling voor de vervolgschoolcoaches werd sinds 1 september 2016 drastisch gewijzigd. Op 21 november 2017 vond een studiedag plaats waar het monitoringrapport over de vernieuwde regelgeving werd voorgesteld. “De vervolgschoolcoaches onderstreepten daar dat de middelen niet altijd worden ingezet waarvoor ze dienen,” zegt Krekels.  “Willen we de effecten van vervolgschoolcoaching blijvend optimaliseren, moeten de middelen geconsumeerd worden door wie ze genereert. Het is belangrijk om dat goed in de gaten te houden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is