Kathleen Krekels (N-VA): audit objectiveert pijnpunten bij CLB’s

Door Kathleen Krekels op 13 november 2015

Minister Crevits heeft vandaag eindelijk de resultaten vrijgegeven van de audit bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). N-VA is al langer vragende partij voor een objectieve en extern geëvalueerde doorlichting van de CLB’s. De audit evalueert de werking van de CLB’s op het vlak van effectiviteit en efficiëntie. “We zijn blij met de resultaten van de audit. Hij objectiveert de pijnpunten bij de CLB’s die we al langer aanvoelden”, zegt Kathleen Krekels, die lid is van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

Uit de audit blijkt onder andere dat de CLB’s te veel aparte eilanden zijn, waardoor niet elk kind een gelijke behandeling krijgt. “Dat is een gevolg van het vorige decreet dat veel te breed werd ingevuld. Daardoor is er teveel verscheidenheid in aanpak bij de CLB’s en verschilt de kwaliteit van de hulpverlening zeer sterk individueel. Er is nood aan een nieuw decreet”, vindt Kathleen Krekels.

De audit klaagt ook het gebrek aan een gemeenschappelijke visie, werking of doelstellingen aan. “Er is nood aan centrale sturing door de overheid om de taken van de CLB’s te stroomlijnen”, zegt Krekels. De resultaten van de audit zullen als basis dienen om beslissingen over de verdere taakinvulling en de organisatie van de CLB’s te nemen.

De N-VA vraagt een grondige hervorming van de CLB’s. Eerder al uitte de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) kritiek op de leerlingenbegeleiders op school en op de CLB’s. Medewerkers van het CLB en leerlingbegeleiders blijken vaak “nobele onbekenden”. De CLB’s kampen volgens de voorzitter van de Raad van Directeurs inderdaad met een zichtbaarheidsprobleem. De term CLB roept bij leerlingen, leerkrachten, ouders en directies vaak negatieve herinneringen op, zoals ook de voorzitter van de VSK aanhaalt. De CLB’s moeten ondersteuning bieden, maar zo ervaart men dat in de praktijk niet altijd.

Een veel gehoorde klacht gaat over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. “Een van de grote struikelblokken voor ouders zijn de werktijden van de CLB’s. Het voorzien van beschikbare momenten voor en na de werkuren van ouders moet daaraan tegemoet komen”, aldus Krekels. Daarnaast dienen de voorziene middelen ook maximaal en efficiënt ingezet te worden: de begeleiding van leerlingen en de ondersteuning van ouders en scholen. 

Kathleen krekels besluit: “Leerlingenbegeleiding kan best onafhankelijk en neutraal verlopen en dient dicht bij de leerlingen te gebeuren. De meer zichtbare aanwezigheid op school kan drempelverlagend werken.” In de audit wordt gekozen voor een systeem met ankerfiguren. “Dat lijkt mij een goede oplossing om begeleiding dicht bij de leerling te garanderen”, zegt Krekels. “Ook expertiseontwikkeling, zoals nascholing, kunnen we meer overkoepelend aanpakken.” 

Op donderdag 12 november 2015 stelde Kathleen Krekels een actuele vraag over de audit van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De vraag en het antwoord zijn in het onderstaande filmpje te herbeluisteren:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is