Weg met kloof tussen kleuter en leerling lagere school

Door Kathleen Krekels op 12 oktober 2016, over deze onderwerpen: Basisonderwijs

Hoe staat het met de financiering van het basisonderwijs? Met dit thema werd de plenaire vergadering van 12 oktober 2016 geopend. Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs, maar de werkingstoelagen in het basisonderwijs worden niet gelijk verdeeld tussen kleuterscholen en lagere scholen. “We moeten ons durven afvragen of het financiële verschil tussen een kleuter en een leerling van de lagere school te verantwoorden is,” zegt Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels (N-VA).

Twee kleuterscholen kaartten afgelopen weekend aan dat ze niet rond komen zonder de steun van ouders en leerkrachten. Kleuterscholen krijgen gemiddeld meer dan 200 euro per kind minder dan lagere scholen krijgen, een verschil van 33%. Dat het kleuteronderwijs anders wordt gefinancierd dan het lager onderwijs groeit voort uit de veronderstelde mindere aanwezigheid van kleuters ten opzichte van kinderen die de lagere school frequenteren.

De laatste jaren is er een toenemende participatie vastgesteld van het aantal kleuters dat naar de kleuterschool gaat. We zijn het erover eens dat kleuteronderwijs belangrijk is in de ontwikkeling van jonge kinderen. In 2015 ging 99% van de vijf-jarige kleuters naar school. We mogen terecht trots zijn dat de participatie aan het kleuteronderwijs in Vlaanderen zo groot is. Investeren in een kwalitatief aanbod in het kleuteronderwijs is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan.

In antwoord op mijn vraag of er voldoende objectiveerbare verschillen zijn om het verschil in werkingstoelage tussen een kleuter en een leerling van de lagere school te verantwoorden, liet onderwijsminister Hilde Crevits weten dat ze werk wil maken van een plan voor de gelijkschakeling van de middelen tussen kleuter- en lager onderwijs. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is