Werkingsmiddelen waarborgregeling in zicht

Door Kathleen Krekels op 10 november 2016, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Als er meer leerlingen vanuit het buitengewoon naar het gewoon onderwijs gaan, moet ook de specifieke ondersteuning voor deze leerlingen naar het gewoon onderwijs overgaan. Onder die ondersteuning verstaan we zowel het personeel, dat veel ervaring heeft met bijzondere onderwijsbehoeften, als de werkingsmiddelen zoals braille-ondersteuning of aangepast meubilair. “Voor wat betreft dat laatste was er tot 6 juli 2016 nog geen regeling uitgewerkt,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels.

Het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs daalt door het M-decreet, dat staat voor Maatregelen voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Meer leerlingen met speciale leernoden komen dus terecht in het gewoon onderwijs. Zonder decretale ingrepen, zouden de middelen voor de ondersteuning van deze leerlingen niet mee overgaan.

Daarom werd de waarborgregeling in het M-decreet voorzien, opdat de omkadering en expertise niet verloren zou gaan, maar vanuit het buitengewoon onderwijs opnieuw wordt ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Die (pre)waarborgregeling is al twee jaar in voege in het basisonderwijs, en sinds 1 september 2016 ook van kracht in het secundair. Daardoor kwamen er extra leerkrachten met veel expertise in het gewoon onderwijs. “Voor de werkingsmiddelen was er echter nog geen vorm van waarborgregeling uitgewerkt,” zegt Kathleen Krekels. “Die plooien werden gladgestreken met het minidecreet van 6 juli 2016.”

“Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over hoe die werkingsmiddelen verdeeld zullen worden en hoe de minister wil garanderen dat de middelen ook terechtkomen bij de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,” vindt Krekels. “We bekijken ook hoe we de ondersteuning verder kunnen uitbreiden zodat elke leerling de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft,” besluit Kathleen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is