Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kathleen Krekels op 13 juni 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Hervorming Secundair Onderwijs, Taalbeleid

Een week nadat de resultaten van de peilingsproef Frans bij leerlingen zesde leerjaar bekend raakten, houdt Kathleen Krekels in het Vlaams parlement een pleidooi voor meer vakleerkrachten in het basisonderwijs. “We willen ambitieus onderwijs. Meer vakleerkrachten voor sterkere taalcompetenties …

Door Kathleen Krekels op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Hervorming Secundair Onderwijs, Planlast

Er zijn vandaag heel wat bezorgdheden over de scholengemeenschappen. Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs), al dan niet van eenzelfde onderwijsnet, die samenwerken op diverse vlakken (logistiek, studieaanbod …

Door Kathleen Krekels op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Leerlingenbegeleiding, M-decreet, Planlast

In de commissie onderwijs van 7 juni 2018 werden de wijzigingen voor het M-decreet goedgekeurd. “De bijsturingen waren dringend nodig om leerlingen met zorgnoden te ondersteunen, alsook de leerkrachten en ondersteuners die dit moeten waarmaken,” zegt Kathleen Krekels die het dossier opvolgt. Op 12 …

Door Kathleen Krekels op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Eindtermen

Op 3 mei 2018 was de Grote Verkeerstoets voorwerp van het nieuws. De resultaten zijn alarmerend: minder dan de helft van de 10-jarigen slaagt. Naar aanleiding daarvan vroeg parlementslid Kathleen Krekels in de commissie voor onderwijs naar bijkomende maatregelen om de verkeerskennis- en …

Door Kathleen Krekels op 30 mei 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Leerlingenbegeleiding

“Als zittenblijven een weloverwogen keuze is, dan is dat in het belang van de leerling en leerkracht,” zegt Kathleen Krekels tijdens het vragenuurtje op woensdag 30 mei in het Vlaams parlement. Eerder deze week opperden Groen en sp.a om zittenblijven af te schaffen. De N-VA is het daar niet mee …

Door Kathleen Krekels op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs

In het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie vernam Vlaams parlementslid Kathleen Krekels de resultaten van het leergebied lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs voor het schooljaar 2016-2017. Eindconclusie: overwegend positief, maar er is nog ruimte voor meer ambitie voor wat betreft …