Mijn werkweek in een notendop

Ben je benieuwd hoe mijn algemene agenda eruitziet? Hieronder vind je een overzicht van mijn belangrijkste activiteiten:

  • Maandagen staan geheel in het teken van de gemeente Schilde – ’s-Gravenwezel. In de voormiddag plan ik contactmomenten in met de diensthoofden om de gemaakte afspraken goed op te volgen. Elke maandagnamiddag ga ik naar het college van burgemeester en schepenen.
  • De dinsdagen starten altijd met de fractievergadering van de N-VA in het Vlaams Parlement. Over de middag wordt er druk overlegd over de agendapunten en grote dossiers van de commissie voor Onderwijs. 's Namiddags varieert tussen vergaderingen, voorbereidend commissiewerk en werkbezoeken.
  • Woensdagvoormiddag ontvang ik alle burgers die prangende vragen hebben rond cultuur, toerisme, onderwijs, bibliotheek en evenementen tijdens haar spreekuur. In de namiddag zetel ik in de plenaire vergadering, waar er gedebatteerd wordt over alle hete hangijzers van de actualiteit.
  • Op donderdagen wordt er druk vergaderd in de commissie voor Onderwijs. Er worden vragen gesteld over de onderwijsactualiteit, er worden conceptnota’s en decreten voorgesteld en experten uitgenodigd.
  • Vrijdagen houd ik vrij voor werkbezoeken, overlegmomenten en teamvergaderingen in haar gemeente.