Nieuws over dit onderwerp

Expertisecentrum en 13 scholen geven hoogbegaafdenbeleid verder vorm

Voor het eerst besteedt een onderwijsminister middelen om te bouwen aan een hoogbegaafdenbeleid. Concreet gaat het over een ondersteuningsimpuls van een half miljoen. In de zomer van 2020 konden …

Gezocht: projectvoorstellen rond hoogbegaafdheid

Wie als school relevante expertise heeft opgebouwd om cognitief sterk functionerende leerlingen te begeleiden, kan een projectvoorstel indienen dat het Vlaams beleid en de praktijk in scholen met …

Half miljoen voor ondersteuning hoogbegaafden

In het verleden kregen hoogbegaafde leerlingen en hun leerkrachten geen specifieke ondersteuning vanuit de overheid. “Daar komt nu eindelijk verandering in,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger …