Nieuws over dit onderwerp

M-decreet bladzijde wordt definitief omgeslagen

De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een conceptnota goed die de weg baant naar een nieuw decreet leersteun. Dat vervangt het oude M-decreet. “En dat was hoognodig,” zegt Vlaams parlementslid …

Ook volgend schooljaar banen voorbeeldscholen de weg naar een hoogbegaafdenbeleid

De Vlaamse regering zet hoogbegaafdheid voor het eerst op de agenda. Dit naar aanleiding van een resolutie die op het einde van de vorige regeerperiode werd goedgekeurd en waarvan Kathleen Krekels …

Expertisecentrum en 13 scholen geven hoogbegaafdenbeleid verder vorm

Voor het eerst besteedt een onderwijsminister middelen om te bouwen aan een hoogbegaafdenbeleid. Concreet gaat het over een ondersteuningsimpuls van een half miljoen. In de zomer van 2020 konden …