Nieuws over dit onderwerp

Een (buitengewoon) plekje voor élke leerling

Afgelopen weekend klonken er onrustwekkende signalen uit het buitengewoon onderwijs in de regio van Antwerpen. Bijna de helft van de leerlingen zou geen plaats vinden in een school voor buitengewoon …

Parlement buigt zich over ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Op woensdag 11 maart treden de parlementsleden van de commissie Onderwijs in dialoog met de Commissie Struyf die de opdracht kreeg om het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet te …

Rapport ondersteuningsnetwerken illustreert nood aan nieuw begeleidingsdecreet

Deze regering met onderwijsminister Weyts maakt werk van een nieuw begeleidingsdecreet door een realistische invulling te geven aan inclusie. Bij de opmaak van dat nieuw decreet speelt de evaluatie …