Nieuws over dit onderwerp

Kathleen ijvert voor het behoud van de scholengemeenschappen

Er zijn vandaag heel wat bezorgdheden over de scholengemeenschappen. Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs), …

M-decreet wordt bijgestuurd

In de commissie onderwijs van 7 juni 2018 werden de wijzigingen voor het M-decreet goedgekeurd. “De bijsturingen waren dringend nodig om leerlingen met zorgnoden te ondersteunen, alsook de …

Nieuw onderzoek schooldirecteurs bevestigt: planlast is stressfactor nummer één

Schooldirecteurs zijn onmisbare schakels in het verzekeren van goed onderwijs. De meeste directeurs in de Vlaamse scholen zijn enthousiast en tevreden over hun job. Toch ervaren directeurs een zeer …