Blikvangers

 • Dag van de leerkracht

  “Op 5 oktober is het dag van de leerkracht, maar wij kiezen elke dag voor u!” Leraar zijn is geen 9 to 5 job. Een leraar stopt niet met werken wanneer de schoolbel gaat. Als er daarom een ‘dag van’ met recht en reden op zijn plaats is, dan is het wel de dag van de leerkracht! Wie voluit gaat voor het leraarschap, doet dat met passie en inzet. Goed onderwijs staat of valt dan ook met de leerkracht. Het is van groot belang dat hen de ruimte wordt geboden om hun kerntaken te vervullen. Dat garandeert het werkplezier voor elke leerkracht.
 • Een gedicht van eigen kweek

 • Dag van de leerkracht

 • Tarra: opkomen tegen planlast

  Kathleen komt op tegen planlast in het onderwijs.

 • Kathleen Krekels en M-decreet

  Kathleen Krekels blijft het M-decreet van nabij opvolgen

 • Tussenkomst tijdens het begrotingsdebat december 2014

Nieuws

Door Kathleen Krekels op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs

In het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie vernam Vlaams parlementslid Kathleen Krekels de resultaten van het leergebied lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs voor het schooljaar 2016-2017. Eindconclusie: overwegend positief, maar er is nog ruimte voor meer ambitie voor wat betreft …

Door Kathleen Krekels op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

Het M-decreet legt hoge verwachtingen bij scholen. Dat is een van de redenen waarom de werkdruk in de klas zo enorm is. De N-VA stelt het M-decreet daarom al lang in vraag. Het uitgangspunt daarbij blijft: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is. “We zijn blij met de …

Door Kathleen Krekels op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding, M-decreet, Schilde

Op vrijdag 27 april 2018 ging onderwijsschepen en parlementslid Kathleen Krekels voor een dag terug naar school. Dit kadert binnen het initiatief ‘Terug naar de klas’ van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). In de commissie onderwijs van het Vlaams parlement is buitengewoon onderwijs een van de …

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief