Nieuws

Door Kathleen Krekels op 17 november 2021

Nog te veel kinderen zitten dagelijks langer op de bus dan dat ze op school zitten. Daarom investeerde de Vlaamse Regering 1,8 miljoen om dit probleem uit de wereld te helpen. Maar het busprobleem lijkt daarmee niet opgelost te zijn. Dus moeten we op zoek naar alternatieve pistes. “Het busvervoer …

Door Kathleen Krekels op 14 oktober 2021, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

De commissie Onderwijs debatteerde vandaag over de conceptnota die aan de basis ligt van het nieuwe toekomstige decreet leersteun. “Dat decreet moet de tekortkomingen van het M-decreet remediëren die het draagvlak compleet onderuit haalden,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels. “De nieuwe …

Door Kathleen Krekels op 6 oktober 2021, over deze onderwerpen: M-decreet

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs neemt toe. En die tendens zet ook het aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs onder drukt. “We ambiëren kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. “Ook kinderen met zorgnoden verdienen …

Blikvangers

  • Project hoogbegaafdheid halfweg, en nu?

    Dertien scholen en een expertisecentrum leggen de fundamenten van een toekomstig hoogbegaafdenbeleid. Dat is nodig want de problematiek van hoogbegaafdheid blijft nog te veel onder de radar, ook al is twee à drie procent van de Vlamingen hoogbegaafd. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen, die willen inzetten op de uitbouw van een hoogbegaafdenbeleid, zich aanmelden voor een lerend netwerk. Daarmee zullen de eerste praktijken al verspreid en geïmplementeerd worden.
  • Doorbraakpodcast over het nieuwe leersteundecreet

    De Vlaamse regering maakt werk van een nieuw decreet leersteun dat in de plaats moet komen voor het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Naar aanleiding van de eerste conceptnota geeft Vlaams parlementslid Kathleen Krekels in een interview aan Doorbraak Radio omstandig toelichting bij de veranderingen die op til staan.
  • Een gedicht van eigen kweek