Nieuws

Door Kathleen Krekels op 29 november 2023, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding

In een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof werd het beroep van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) tegen het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot netoverstijgende regionale ondersteuningscellen (N-ROC's) afgewezen. Dit markeert een cruciale erkenning voor het beleid dat streeft …

Door Kathleen Krekels op 21 november 2023

In kader van de Voorleesweek zet Kathleen Krekels (N-VA) de schijnwerpers op het belang van het leren van Nederlands voor anderstalige leerlingen. Krekels benadrukt daarbij de rol die de Luisterpuntbibliotheek kan spelen in het ondersteunen van anderstalige leerlingen in hun taalverwerving. “Tijdens …

Door Kathleen Krekels op 25 oktober 2023, over deze onderwerpen: Decreet Leersteun

In Vlaanderen zijn er zo’n 6.000 mensen die volledig doof zijn. Zo’n 60.000 werden doof of slechthorend geboren. Daarnaast is er een kleine groep kinderen die blind of slechtziend geboren worden of dit op jonge leeftijd ontwikkelen. In het onderwijs vertaalt dit zich naar zo’n 3.700 leerlingen die …

Blikvangers

 • Nieuw decreet onderwijsinternaten goedgekeurd

  Volgend schooljaar zullen alle internaten in Vlaanderen onder één regeling vallen door een nieuw decreet: zij worden onderwijsinternaten. Met het nieuwe decreet wordt resoluut de kaart getrokken voor het toekennen van meer omkadering. Die wordt voorzien via één omkaderingsrekeneenheid, binnen één erkenningsvorm. Het decreet voorziet een beperkte maar volwaardige regelgeving die appel doet aan het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinternaten.
 • De canon van Vlaanderen is een feit

  De canon van Vlaanderen is een feit. Zestig ‘vensters’ op de Vlaamse geschiedenis, cultuur en maatschappij vertellen het verhaal van Vlaanderen. Een vruchtbare bodem voor de lessen geschiedenis, inburgeringstrajecten, binnen- én buitenlands toerisme of gewoon voor iedere geïnteresseerde burger die wat meer wil weten over wat het betekent om in Vlaanderen te wonen.
 • Decreet leersteun vervangt M-decreet vanaf september 2023

  Vanaf 1 september 2023 wordt het M-decreet vervangen door het decreet Leersteun. Het vorige decreet schoot haar doel voor meer inclusie voorbij door te snel te veel te willen verwezenlijken. Het nieuwe decreet leersteun is daarentegen robuust, realistisch en beter gefinancierd.
 • Project rond hoogbegaafdheid wegens succes verlengd

  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breidt het project rond hoogbegaafde leerlingen verder uit wegens succes. Er kunnen extra scholen deelnemen, om hun beleid voor de slimste leerlingen op punt te zetten. De goede praktijken worden vervolgens verspreid over het hele onderwijs.