Nieuws

Door Kathleen Krekels op 2 maart 2023

Sinds 2020 organiseert en subsidieert de Vlaamse Regering zomerscholen tijdens de zomervakantie. De Regering verlengt het systeem van de zomerscholen én wil het systeem dit jaar nog verder uitbreiden en de bekendheid ervan vergroten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Ben Weyts op een vraag …

Door Kathleen Krekels op 14 februari 2023, over deze onderwerpen: Internaten

In de jeugdliteratuur vinden we wel eens verhalen die zich afspelen in een onderwijsinternaat. De hoofdfiguur beleeft er dan allerlei avonturen. Het geeft ons een beeld van hoe het reilen en zeilen in een internaat zou kunnen zijn. Maar hoe gaat het er echt aan toe? Welke regelgeving stuurt de …

Door Kathleen Krekels op 8 december 2022, over deze onderwerpen: Basisonderwijs

Binnenkort worden enkele taken van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) besproken in het Vlaams Parlement. Deze taken, die nu nog een verplichting zijn, bezorgen scholen en CLB onnodige planlast. Dit bleek uit gesprekken met leerkrachten, CLB-medewerkers en directies. Het decreet …

Blikvangers

  • Project rond hoogbegaafdheid wegens succes verlengd

    Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breidt het project rond hoogbegaafde leerlingen verder uit wegens succes. Er kunnen extra scholen deelnemen, om hun beleid voor de slimste leerlingen op punt te zetten. De goede praktijken worden vervolgens verspreid over het hele onderwijs.
  • De toekomst van inclusief onderwijs in Vlaanderen

    Waarom is het organiseren van een meer inclusief onderwijs zo’n uitdaging? Hoe organiseren we ons onderwijs zodat alle kinderen, met en zonder ‘beperking’, krijgen wat ze nodig hebben om maximaal te leren en te groeien als mens? Waarom is wat we nu doen voor sommige ouders te weinig en voor sommige scholen te veel? Als het M-decreet ons één ding geleerd heeft dan is het dat volledige inclusie eigenlijk onmogelijk is. Om aan bepaalde zware zorgnoden tegemoet te komen, zullen we altijd een parallel systeem van zorg, ondersteuning en onderwijs op poten moeten zetten.
  • Doorbraakpodcast over het nieuwe leersteundecreet

    De Vlaamse regering maakt werk van een nieuw decreet leersteun dat in de plaats moet komen voor het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Naar aanleiding van de eerste conceptnota geeft Vlaams parlementslid Kathleen Krekels in een interview aan Doorbraak Radio omstandig toelichting bij de veranderingen die op til staan.