Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kathleen Krekels op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een conceptnota goed die de weg baant naar een nieuw decreet leersteun. Dat vervangt het oude M-decreet. “En dat was hoognodig,” zegt Vlaams parlementslid Kathleen Krekels. “Het M-decreet zat op zijn limieten in de scholen. Een groot knelpunt was het …

Door Kathleen Krekels op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

De Vlaamse regering zet hoogbegaafdheid voor het eerst op de agenda. Dit naar aanleiding van een resolutie die op het einde van de vorige regeerperiode werd goedgekeurd en waarvan Kathleen Krekels samen met haar collega Kris Van Dijck trekker was. “En dat is nodig. Ongeveer 2 à 3 procent van de …

Door Nadia Sminate, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Katja Verheyen, Maaike De Vreese op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Staatsveiligheid

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een opvolger van het “Vlaams actieplan ter bestrijding van gewelddadige radicalisering” goed. “Met nieuwe acties en maatregelen verdiept en versterkt …

Door Kathleen Krekels op 12 mei 2021

Beter leren is beter voelen en beter voelen is beter leren. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) versterkt de komende schooljaren het onderwijsveld en de centra voor leerlingenbegeleiding in het aanpakken van de leerachterstand en het bevorderen van het mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd. “Het …

Door Kathleen Krekels op 3 maart 2021

Ondanks de coronapandemie gaan 156 scholen toch aan de slag met een creatief cultureel aanbod via dynamoPROJECT. “Kwalitatieve en professionele cultuureducatie is een belangrijk onderdeel in de opvoeding van kinderen,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels die de cijfers opvroeg bij …

Door Kathleen Krekels op 25 februari 2021, over deze onderwerpen: Leerlingenbegeleiding

Tijdens de bespreking van een vraag van Vlaams parlementslid Kathleen Krekels over de CLBch@t en corona-aanpak van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in de commissie onderwijs van donderdag 25 februari 2020 rapporteerde de minister over het fysiek en mentaal welzijn van de schoolgaande …