Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kathleen Krekels op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: Canon van Vlaanderen

De canon van Vlaanderen is een feit. Zestig ‘vensters’ op de Vlaamse geschiedenis, cultuur en maatschappij vertellen het verhaal van Vlaanderen. Een vruchtbare bodem voor de lessen geschiedenis, inburgeringstrajecten, binnen- én buitenlands toerisme of gewoon voor iedere geïnteresseerde burger die …

Door Kathleen Krekels op 10 mei 2023, over deze onderwerpen: Decreet Leersteun

Vanaf 1 september 2023 wordt het M-decreet vervangen door het decreet Leersteun. Het vorige decreet schoot haar doel voor meer inclusie voorbij door te snel te veel te willen verwezenlijken. Het nieuwe decreet leersteun is daarentegen robuust, realistisch en beter gefinancierd.   Inclusie betekent …

Door Kathleen Krekels op 2 mei 2023, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

Verveelt uw kind zich op school omdat de leerstof te makkelijk is? Komt het keer op keer gefrustreerd thuis omdat het onvoldoende uitgedaagd wordt? Is er een gebrek aan voldoening, dat leidt tot desinteresse en ondermaats presteren? Wil uw kind beter doen maar krijgt het niet de nodige ruimte? …

Door Kathleen Krekels op 2 maart 2023

Sinds 2020 organiseert en subsidieert de Vlaamse Regering zomerscholen tijdens de zomervakantie. De Regering verlengt het systeem van de zomerscholen én wil het systeem dit jaar nog verder uitbreiden en de bekendheid ervan vergroten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Ben Weyts op een vraag …

Door Kathleen Krekels op 14 februari 2023, over deze onderwerpen: Internaten

In de jeugdliteratuur vinden we wel eens verhalen die zich afspelen in een onderwijsinternaat. De hoofdfiguur beleeft er dan allerlei avonturen. Het geeft ons een beeld van hoe het reilen en zeilen in een internaat zou kunnen zijn. Maar hoe gaat het er echt aan toe? Welke regelgeving stuurt de …

Door Kathleen Krekels op 8 december 2022, over deze onderwerpen: Basisonderwijs

Binnenkort worden enkele taken van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) besproken in het Vlaams Parlement. Deze taken, die nu nog een verplichting zijn, bezorgen scholen en CLB onnodige planlast. Dit bleek uit gesprekken met leerkrachten, CLB-medewerkers en directies. Het decreet …