Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic en Paul Cordy
1876 (2018-2019) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Potential-project en de behoeften van leraren in het kader van het M-decreet

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
560 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de Vlaamse Bemiddelingscommissie

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
561 (2019-2020)

Schriftelijke vraag N12 Westmalle - Sint-Antonius - Onteigeningen voor aanleg fietspad

van Kathleen Krekels aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
84 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en over de beleidsnota Onderwijs 2019-2024

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls en Steve Vandenberghe
15 (2019-2020) nr. 5-I

Vraag om uitleg over de online dienstverlening van de CLB's

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
578 (2019-2020)

Actualiteitsdebat over de verdere achteruitgang van het Vlaams onderwijs in internationaal vergelijkend onderzoek

met Hannelore Goeman, Jan Laeremans, Sam Van Rooy, Jean-Jacques De Gucht, Sihame El Kaouakibi, Roosmarijn Beckers, Kim De Witte, Caroline Gennez, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Steve Vandenberghe, Stefaan Sintobin, Els Ampe, Elisabeth Meuleman, Ben Weyts, Loes Vandromme, Kris Van Dijck, Kris Van Dijck, Stefaan Sintobin, Caroline Gennez, Elisabeth Meuleman, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Ben Weyts, Steve Vandenberghe, Els Ampe, Roosmarijn Beckers, Sihame El Kaouakibi, Hannelore Goeman, Jan Laeremans, Kim De Witte, Sam Van Rooy en Loes Vandromme
4 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2