Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

van Jan Durnez, Vera Celis, Ann Brusseel, Bart Caron, Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Koen Daniëls
1439 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Vera Celis en Paul Cordy
1146 (2016-2017) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende instrumenten voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

van Wilfried Vandaele, Cathy Coudyser, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx
1013 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag STEM-academies - Aanbod en subsidiëring

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
246 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de vrijstellingen van godsdienst en zedenleer op school

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
1522 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de impact van de nieuwe AVG-regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op de gegevensbescherming in het onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
1273 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over de voorstellen van resolutie betreffende het versterken van directeurs in het basisonderwijs en betreffende het versterken van leerkrachten in het basisonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jan Durnez en Koen Daniëls
1369 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over het voorakkoord nieuwe cao XI in onderwijs: aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leraren, meer koopkracht voor alle onderwijspersoneel

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
1279 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de nieuwe cao voor het onderwijs

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
1286 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2