Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

van Paul Cordy, Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester, Kris Van Dijck, Koen Daniëls en Kathleen Krekels
1694 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Paul Cordy, Jos De Meyer, Ann Brusseel, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Koen Daniëls, Jo De Ro, Bart Caron en Kathleen Helsen
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Bart Caron, Kathleen Krekels, Vera Celis, Ann Brusseel en Jan Durnez
1439 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 8 - woensdag 14 november 2018 15.56u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 8 november 2018 10.24u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 7 - woensdag 7 november 2018 16.38u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jan Durnez en Steve Vandenberghe
1736 (2018-2019) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 (Hoofdstuk 12. Onderwijs en Vorming; hoofdstuk 13. Inwerkingtreding)

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jan Durnez en Steve Vandenberghe
1746 (2018-2019) nr. 12

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis, Elisabeth Meuleman en Orry Van de Wauwer
1747 (2018-2019) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2