Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondersteuning van de amateurkunsten

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels
937 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Arnout Coel, Annabel Tavernier en Tom Ongena
827 (2020-2021) nr. 4

Voorstel van decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Annabel Tavernier
713 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
22 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Hoogbegaafdheid - Voorbeeldscholen en expertisecentrum

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
867 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de zomerscholen van 2021

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
4377 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de onderwijssubsidies aan private voorzieningen

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
448 (2021-2022)

Vraag om uitleg over inclusieve klassen met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
404 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het opt-insysteem in het kader van het levensbeschouwelijk onderwijs voor kleuters

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
155 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2