In het Vlaams Parlement is Kathleen actief in die beleidsdomeinen die haar na aan het hart liggen. Ze is vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ze terugvallen op haar ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Haarbelangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Daarbij is ze bijzonder begaan met hoogbegaafde leerlingen.
Ze besteedt eveneens aandacht aan de CLB's, PBD's, de onderwijsinternaten, het deeltijds kunstonderwijs en levensbeschouwing op school. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt haar focus op onderwijs bij de aanpak van radicalisering op school

Vanuit haar lokale expertise als schepen van Onderwijs zetelt Kathleen in het vast bureau en de raad van bestuur van de OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten).

Hieronder vind je het overzicht van Kathleen haar meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen

Recente tussenkomsten

Meer Tussenkomsten

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2