Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Daarbij ben ik bijzonder begaan met hoogbegaafde leerlingen.
Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Arnout Coel en Kathleen Krekels
1337 (2021-2022) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1278 (2021-2022) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin, Karolien Grosemans en Arnout Coel
1298 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Lydia Peeters
3824 (2021-2022)

Vraag om uitleg over psychologische sessies op school

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
3805 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Scholen niet aangesloten bij onderwijskoepel of -net - Stand van zaken

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
627 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisselingen over het rapport van de Commissie Beter Onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme, Hannelore Goeman en Johan Danen
1400 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van resolutie over de gelijkschakeling van de regelgeving over de terugbetaling van inschrijvingsgelden bij een heroriëntering in het hoger onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kristof Slagmulder, Johan Danen, Brecht Warnez en Koen Daniëls
1119 (2021-2022) nr. 2

Ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van de Vlaamse Regering
1298 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2