Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1278 (2021-2022) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

van Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin, Karolien Grosemans en Arnout Coel
1298 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1313 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Actuele vraag over de extra werkingsmiddelen voor personeelsleden in het buitengewoon onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
657 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Vlaamse canon - Uitwerking

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
472 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de extra middelen voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Lydia Peeters
2792 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
669 (2021-2022)

Verslag van de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2022

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen, Loes Vandromme en Kristof Slagmulder
1350 (2021-2022) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Johan Danen
1298 (2021-2022) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2