Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Daarbij ben ik bijzonder begaan met hoogbegaafde leerlingen.
Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over leersteun

van Kathleen Krekels, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1634 (2022-2023) nr. 2

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1578 (2022-2023) nr. 4

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, wat betreft het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Arnout Coel, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1612 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Leerlingen met verslag of gemotiveerd verslag - Overgang naar hoger onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
333 (2022-2023)

Actuele vraag over de Canon van Vlaanderen

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
502 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de open brief van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs over de KOALA-taaltest

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
2441 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de behoefte aan indicatoren voor de monitoring van de studievoortgangsmaatregelen in het hoger onderwijs, aangehaald in een advies van Vlaamse Onderwijsraad

van Brecht Warnez aan minister Ben Weyts
2695 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de monitoring van studievoortgangsmaatregelen

van Thijs Verbeurgt aan minister Ben Weyts
2624 (2022-2023)

Actualiteitsdebat over de resultaten van het PIRLS-onderzoek 2021 naar de leesvaardigheid bij Vlaamse leerlingen

met Ludwig Vandenhove, Elisabeth Meuleman, Jean-Jacques De Gucht, Ben Weyts, Marino Keulen, Jan Laeremans, Kim De Witte, Gwendolyn Rutten, Thijs Verbeurgt, Steve Vandenberghe, Kathleen Krekels, Hannelore Goeman, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Marino Keulen, Joke Schauvliege, Elisabeth Meuleman, Jean-Jacques De Gucht, Gwendolyn Rutten, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Ben Weyts, Steve Vandenberghe, Hannelore Goeman, Jan Laeremans, Kim De Witte, Ludwig Vandenhove, Loes Vandromme en Thijs Verbeurgt
8 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2