Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Loes Vandromme, Koen Daniëls, Jean-Jacques De Gucht, Jo Brouns, Arnout Coel en Kathleen Krekels
328 (2019-2020) nr. 9

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Jo Brouns, Arnout Coel en Karolien Grosemans
328 (2019-2020) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans en Arnout Coel
328 (2019-2020) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Speciale onderwijsleermiddelen (SOL's) - Gewone hulpmiddelen

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
7 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Tolken Vlaamse Gebarentaal - Ondersteuning in het onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
6 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Inschrijvingen

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
10 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: volwassenenonderwijs

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Hannelore Goeman
536 (2020-2021) nr. 4

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: secundair en buitengewoon onderwijs

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Hannelore Goeman
536 (2020-2021) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming: secundair en buitengewoon onderwijs

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Hannelore Goeman
536 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2