Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

van Paul Cordy, Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester, Kris Van Dijck, Koen Daniëls en Kathleen Krekels
1694 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Paul Cordy, Jos De Meyer, Ann Brusseel, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Koen Daniëls, Jo De Ro, Bart Caron en Kathleen Helsen
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Bart Caron, Kathleen Krekels, Vera Celis, Ann Brusseel en Jan Durnez
1439 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 20 - woensdag 23 januari 2019 15.44u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 8 - woensdag 14 november 2018 15.56u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 08 november 2018 10.24u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jamila Hamddan Lachkar
1802 (2018-2019) nr. 2

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jo De Ro
1694 (2018-2019) nr. 2

Actuele vraag over masters en onderwijsassistenten in het basisonderwijs

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
233 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2