Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

van Jan Durnez, Vera Celis, Ann Brusseel, Bart Caron, Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Koen Daniëls
1439 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Vera Celis en Paul Cordy
1146 (2016-2017) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de resultaten van de STEM-monitor (Science, Technology, Engineering and Mathematics) voor het technisch en beroepssecundair onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
2310 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de overdracht van (gemotiveerde) verslagen bij een verandering van school

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
2279 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het aanbod aan speciale onderwijsmiddelen voor leerlingen met een motorische beperking

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
2157 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jos De Meyer
1300 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over verbale en non-verbale agressie in het onderwijs, ook buiten de geregistreerde arbeidsongevallen

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2317 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de resultaten van de STEM-monitor (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in het bijzonder voor het technisch en beroepssecundair onderwijs

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2320 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2