Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, de commissie voor Onderwijs en de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Ik ben plaatsvervangend lid van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en de commissie voor Reglement en Samenwerking.  

In de commissie voor Onderwijs kan ik terugvallen op mijn ervaring als zorgcoördinator en logopediste gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Mijn belangstelling gaat in deze commissie dan ook vooral uit naar leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid op school. Ik besteed eveneens aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maatregelen rond planlastvermindering, het leergebied STEM en het talenbeleid. Ook binnen de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering ligt mijn focus op onderwijs doordat ik voornamelijk bezig ben met de aanpak van radicalisering op school

Vanuit mijn lokale expertise als schepen van Onderwijs zetel ik in het vast bureau en de raad van bestuur van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten)

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.kathleenkrekels.be/stel-je-vraag .

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic en Paul Cordy
1876 (2018-2019) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de organisatie van levensbeschouwelijke vakken in de derde kleuterklas

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
2271 (2019-2020)

Actuele vraag over de versoepeling van de oppervlakte- en afstandsregels in de scholen

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts
563 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Secundair onderwijs 1A en 1B - Instroom leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
412 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de chaotische beslissingen betreffende de heropstart van het onderwijs

van Kim De Witte aan minister Ben Weyts
566 (2019-2020)

Actuele vraag over de noodkreet van studenten in het hoger onderwijs

van Sihame El Kaouakibi aan minister Ben Weyts
551 (2019-2020)

Actuele vraag over de aangekondigde volledige heropstart van het onderwijs

van Steve Vandenberghe aan minister Ben Weyts
555 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2