Kathleen Krekels

Kathleen werd geboren in 1968, een turbulent jaar op vele vlakken, een jaar van vernieuwing en verandering. Misschien daarom dat ze zich zo goed voelt bij de N-VA en dat ze samen met onze partij belangrijke zaken wil herzien om vooruit te gaan.

Engagement van thuis uit
Samen met haar zus en twee broers groeide Kathleen op in ’s-Gravenwezel, een deelgemeente van Schilde in de Voorkempen. Het engagement voor de lokale gemeenschap kreeg ze mee van haar ouders. Na haar studie als logopediste vestigde zij zich, samen met haar man, net buiten de dorpskern. Ze sloot zich al snel aan bij de plaatselijke vrouwenbeweging, waarvan haar moeder voorzitster was – een functie die Kathleen later van haar overnam.
Het oudercomité, de vrouwenbeweging, de catechesewerking, de beheerraad van de bibliotheek, de cultuurraad: Kathleen zet haar schouders onder al deze initiatieven.

Nieuwe impuls voor sociaal weefsel
Vanuit haar betrokkenheid zag Kathleen haar dorp veranderen. Mensen trokken weg uit de dorpskern, steeds meer faciliteiten verdwenen uit de deelgemeente en villa-appartementen groeiden als paddenstoelen uit de grond. Naar de bezorgdheden van de inwoners werd helaas niet geluisterd.
Hierop besloot Kathleen om zich te engageren op een hoger niveau: de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van oktober 2012 veroverde ze een zitje in het schepencollege. Als N-VA-schepen bevoegd voor cultuur & bibliotheek, onderwijs, communicatie, toerisme en evenementen geeft ze sindsdien het sociale weefsel een nieuwe impuls.

Meer halen uit zorgbegeleiding
Als zelfstandig logopediste was Kathleen gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Zo kwam ze in contact met scholen en maakte ze de evolutie mee van het zorgbeleid. In de lagere school waar haar drie kinderen naartoe gingen, volgde ze deze evolutie in het bijzonder. Steeds vaker werd ze geconfronteerd met de beperkingen van 1 à 2 uur logopedie per week tegenover de mogelijkheden van zorgbegeleiding binnen de school. De overtuiging groeide dat er meer uit deze zorgbegeleiding te halen was.

Na een Bachelor opleiding Lager Onderwijs, via avondonderwijs in Mechelen, startte Kathleen in 2008 als zorgcoördinator in de Vrije Basisschool H. Hart van Maria in ‘s-Gravenwezel. In zes jaar tijd ziet ze, stap voor stap, het zorgbeleid in haar school sterker worden – met de ondersteuning en de sturende kracht van de directie.

Een hart voor onderwijs
Toch kon Kathleen niet naast de beperkingen binnen het onderwijs kijken: ze stelde vast dat het niet eenvoudig is om een visie uit te werken en dat beslissingen vaak boven de hoofden genomen worden.

Deze confrontatie deed haar opnieuw besluiten om haar verantwoordelijkheden op te nemen, dit keer binnen het Vlaams Parlement. Als Vlaams Parlementslid ligt het onderwijs haar dan ook na aan het hart: vertrekken van wat goed is, de knelpunten aanpakken die leerkrachten en directies aangeven en veranderen om vooruit te gaan – met een visie op lange termijn én met een luisterend oor voor de noden van de maatschappij.

Medewerkers

Sanne Van Looy

parlementair medewerker