Met het decreet leersteun, dat dit schooljaar van start ging, waait er een nieuwe wind. Deze keer geen ongebreideld idealisme, maar doordacht beleid met voldoende voorbereiding, realisme én budget. Een essentieel onderdeel van de nieuwe visie op leersteun is een performante brede basiszorg en verhoogde zorg. Dit is de breed toepasbare zorg door leerkrachten en zorgleerkrachten op de klasvloer. Het is de zorg die we verwachten dat ze kunnen bieden aan hun leerlingen, zonder dat dit ten koste gaat van het lesgeven of het klasmanagement.

Als deze zorg onvoldoende blijkt voor een leerling, wordt in principe de hulp van het leersteuncentrum ingeroepen. Deze centra bundelen expertise en sturen leerondersteuners naar de scholen om de leerling terug te helpen om tot leren te komen. Dat is althans de theorie. In de praktijk horen we echter vaak dat leersteuncentra moeten ‘depanneren’ op scholen waar de brede basiszorg en verhoogde zorg nog onvoldoende uitgebouwd is. Dat is geen vingerwijzing, maar moet wel een handreiking zijn naar deze scholen om hun zorgbeleid te versterken.

Een fundamentele stap die minister voor onderwijs Ben Weyts heeft genomen om leerkrachten meer te ondersteunen in hun professionalisering rond zorg, is de oprichting van het kenniscentrum Leerpunt. Het is een belangrijke partner om deze professionalisering te realiseren. Het werkt begeleidingsprojecten op scholen uit via experten uit de pedagogische begeleidingsdiensten en de lerarenopleidingen. Het voert ook onderzoek naar hiaten in onze kennis rond brede basiszorg en zorgt ervoor dat inzichten uit eerder genoemde projecten, ook uit het buitenland, gedeeld worden met andere scholen. Ten slotte ontwikkelt het handige toolkits: geen voorschriften, wel handvaten voor leerkrachten om zélf onderbouwde keuzes te kunnen maken rond de basiszorg die in lijn ligt met hun stijl van lesgeven en de klasnoden.

Zo maken we van het decreet leersteun een succes. De brede basiszorg en verhoogde zorg is het fundament waarop leerkrachten en leerondersteuners kunnen bouwen om de best mogelijke zorg te bieden voor hun leerlingen. Het is daarom noodzakelijk dat er nu en in de toekomst voldoende aandacht, middelen en omkadering gaat naar deze basiszorg. Als we inclusief willen zijn en de onderwijskwaliteit hoog willen houden, is er geen andere weg.

Onderwerpen